Fot. Pixabay

Szczepienia przeciwko koronawirusowi wzbudzają wiele kontrowersji. Na fali społecznych niepokojów, jeszcze mocniej uaktywniły się ruchy antyszczepionkowe. Kolejnym z oręży stosowanych w swojej krucjacie przez antyszczepionkowców, jest znalezienie rakotwórczego glifosatu wśród pięciu popularnych, dziecięcych szczepionek.

Źródło: https://www.odkrywamyzakryte.com/glifosat-w szczepionkach/?fbclid=IwAR3QZoVs1_9sfBXRWjd4v9Q3EXJdlM2fgAG6avb9QkXfIYsziBkLdcTLHww

Autor artykułu twierdzi, że glifosat jest czynnikiem rakotwórczym, znanym przede wszystkim z najsłynniejszego herbicydu na świecie – Roundupem – produkowanym przez amerykański Monsanto. Obecność tej rakotwórczej substancji miały potwierdzić badania laboratoryjne przeprowadzone na zlecenie organizacji pozarządowej: Moms Across America.

W artykule problematyczne jest, że autor nie zwrócił uwagi na metodologie badań, ani sam przebieg badania. Metoda wykorzystana w badaniach laboratoryjnych zleconych przez Moms Across America została opracowana jako szybkie i niedrogie badania przesiewowe próbek wody w celu podjęcia decyzji, czy potrzebne jest dodatkowe badanie droższą i bardziej precyzyjną metodą. Ze względu na możliwość uzyskania fałszywych wyników pozytywnych przy bardzo niskich stężeniach, negatywny wynik testu na wodzie oznacza, że nie są wymagane dalsze badania. W tej sytuacji wynik pozytywny oznacza, że należy przeprowadzić droższy test w celu potwierdzenia. Wykazano, że szybki i niedrogi test przesiewowy działa dobrze tylko w wodzie, a nie w szczepionkach. W związku z tym można jednoznacznie stwierdzić, że nie ma żadnych wiarygodnych danych na obecność glifosatu w szczepionkach.

Natomiast sam glifosat został zarejestrowany w biurze patentowym w 1974 r. Do dziś nie udało się jednoznacznie potwierdzić jego szkodliwości, a jedyne sklasyfikowanie jako „prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi” miało miejsce w marcu 2015 r. przez IARC.

Stanowisko IARC zostało oparte na „ograniczonych” dowodach na raka u ludzi i „wystarczających” dowodach na raka u zwierząt doświadczalnych. Niemniej Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska potwierdziła w styczniu 2020, że zakończyła okresowy przegląd regulacyjny, który wykazał, że glifosat, najczęściej stosowany środek chwastobójczy w Stanach Zjednoczonych, nie jest rakotwórczy. Rakotwórczość glifosatu nie jest więc taka oczywista.

Źródła:

https://fakehunter.pap.pl/raport/38f159b3-83eb-4f47-a23b-89c04d2c089b

https://www.reuters.com/article/us-bayer-glyphosate-epa-idUSKBN1ZT2SB

https://www.iarc.who.int/featured-news/media-centre-iarc-news-glyphosate/

https://gmo.geneticliteracyproject.org/FAQ/is-glyphosate-roundup-dangerous/

https://geneticliteracyproject.org/2016/09/20/glyphosate-herbicide-vaccines-frightened-parents-know/

Fot. Pixabay