Artykuł jednego portalu internetowego donosi, że w Atlasie Nienawiści można znaleźć informację, jakby aż ponad 16% terytorium Rzeczpospolitej Polskiej było pokryte tak zwanymi „strefami anty-lgbt”. Jest to jednak informacja fałszywa, ponieważ nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. To, co jest w tym przypadku nazywane „anty-lgbt” w rzeczywistości dotyczy Karty Praw Rodziny i wprost chroni i realizuje wartości wynikające z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

źródło: natemat.pl

W Internecie wciąż powiela się błędne przekonanie o „strefach wolnych od lgbt”. W rzeczywistości jednak, żadne strefy tego typu w Polsce nie istnieją, o czym poświadczał już m.in. Szymon Szynkowski vel Sęk na swoim koncie na twitterze, pisząc: „There are NO LGBT FREE ZONES IN POLAND. If the EC Commisioners use #Fakenews themselfes, no wonder their effectiveness on many issues, including eastern policy, does not fullfil expectations of EU citizens”. Fake newsy jednak wciąż pojawiają się w przestrzeni wirtualnej.

źródło: atlasnienawisci.pl

Należy stwierdzić, że tzw. Atlas Nienawiści samą swoją nazwą manipuluje czytelnikiem, wprowadzając go w błąd. Zaznaczone na czerwono obszary, mają rzekomo stanowić „strefy nienawiści”. Realia jednak pokazują, że dyskryminacja nie ma miejsca. Samorządowa Karta Praw Rodzin przygotowana jest w oparciu o artykuły Konstytucji RP odnoszące się do małżeństwa (art. 18), rodziny (art. 71 ust. 1) czy ochrony dziecka przed demoralizacją (art. 72 ust. 1). Jest zatem zgodna z ustawą zasadniczą i nie dyskryminuje innych.

Podsumowując, nie istnieje w Polsce nic takiego, jak strefy anty-lgbt. Niektóre obszary Polski przyjęły uchwały/rezolucje dotyczące Karty Praw Rodzin. Nie mają one jednak charakteru dyskryminującego. Ich celem jest ochrona dzieci i rodziny, zgodnie z przysługującymi im prawami.

Źródła:

https://natemat.pl/378005,dzien-coming-outu-aktywistki-mowia-jak-na-ludzi-wplywaja-strefy-anty-lgbt

https://www.tvp.info/56297523/aktywista-lgbt-bart-staszewski-rozpowszechnial-fake-newsa-w-parlamencie-europejskim-podczas-europejskiego-spotkania-mlodziezy-eye-w-strasburgu

https://atlasnienawisci.pl/

https://www.kartarodzin.pl/

fot.: pixabay