Opublikowana na Facebooku informacja o ustaniu obowiązku zakrywania ust i nosa jest nieprawdziwa. Mimo iż nakaz nie został wspomniany w rozporządzeniu z 22 stycznia, nadal obowiązuje. Wspomnianą kwestię regulują bowiem dwa inne rozporządzenia, w których podtrzymano nakaz i przedłużono jego obowiązywanie do 14 lutego 2021 r.  

W mediach społecznościowych rozpowszechniona została informacja, zgodnie z którą obowiązek zasłaniania ust i nosa przestał obowiązywać, wskutek nieprzedłużenia go w rządowym rozporządzeniu z 22 stycznia. W jednym z postów opublikowanych na Facebooku możemy przeczytać, że: „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. mówi w & 27 o obowiązku zakrywania ust i nosa do dnia 17 stycznia 2021 r. Po 17 stycznia, 22 stycznia zostało wydane kolejne rozporządzenie, zmieniające to wcześniejsze, jednak nie ma w nim zmiany dotyczącej  & 27, co oznacza, że nakaz zakrywania ust i nosa skończył się 17 stycznia i nie został wznowiony”. Komentujący internauci, wytykając rządowi legislacyjną nieudolność, wskazywali na prawdopodobieństwo takiego stanu rzeczy.

Fot: Konkret24

O sprawie pisał portal Konkret24, wskazując na bezpodstawność twierdzeń zamieszczonych w poście oraz powołując się na rządowe rozporządzenia w przedmiocie utrzymania obowiązku zakrywania ust i nosa.

Podana na FB informacja o ustaniu nakazu jest jednak nieprawdziwa. Zgodnie z art. 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. „do dnia 17 stycznia 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (…) ust i nosa”. W rozporządzeniu wskazano katalog miejsc, w których wzmiankowany nakaz obowiązuje. Istotnie w przywołanym rozporządzeniu obowiązek zasłaniania ust i nosa został nałożony do dnia 17 stycznia 2021 r. Nie jest jednak prawdą, iż wskutek zmiany tej regulacji przez rozporządzenie z 22 stycznia, nakaz przestał obowiązywać. W styczniu zostały bowiem wydane dwa inne rozporządzenia, w których zmieniono zakres czasowy obowiązku zakrywania ust i nosa.

Najpierw, w rozporządzeniu z 14 stycznia 2021 r. zastąpiono wprowadzoną we wcześniejszym akcie graniczną datę obowiązywania nakazu zasłaniania ust i nosa tj. 17 stycznia 2021 r. datą 31 stycznia 2021 r. Jak czytamy w rozporządzeniu „W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza się następujące zmiany: w § 27 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 wyrazy „17 stycznia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „31 stycznia 2021 r.” Natomiast w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2021 r. zastosowano analogiczny zabieg, z tym że datę 31 stycznia 2021 r. zastąpiono datą 14 lutego 2021 r. Wskutek tego zabiegu obowiązek zasłaniania ust i nosa w określonych w rozporządzeniu miejscach został przedłużony do 14 lutego.

Mimo iż rozpowszechniony fake news obejmuje relatywnie niskie pole społecznego oddziaływania, to szybkość obiegu informacji w mediach społecznościowych uzasadnia konieczność sprostowania nawet drobniejszych nieporozumień, które potencjalnie mogą doprowadzić do znacznych szkód. Profilaktyka epidemiologiczna w postaci nakazu zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, mimo prawniczych sporów o jej prawne podstawy została uregulowana obowiązującym aktem normatywnym, co powoduje konieczność jej stosowania. Prostując więc analizowane informacje, należy wskazać, iż zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nakaz zasłaniania ust i nosa w określonych miejscach obowiązuje zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. do 14 lutego 2021 r.

Źródła:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

https://konkret24.tvn24.pl/polska,108/nakaz-zakrywania-ust-i-nosa-nie-zostal-wznowiony-to-fake-news,1047801.html

Fot: Pixabay