Na temat homoseksualizmu powstało już wiele publikacji lub dysput. Ostatnio światło dzienne ujrzał wywiad z panem Janem Dudą dotyczący zjawiska homoseksualizmu. Jednym z poruszanych wątków była kwestia penalizacji dewiacji seksualnych, zarówno w obecnych realiach, jak i w historii. Jest to temat złożony, dlatego właśnie ten problem jest przedmiotem analizy niniejszego artykułu.

W dniu wczorajszym na portalu neewsweek pojawił się wywiad z panem Janem Dudą. Zapytany o to, dlaczego partia PIS dyskryminuje osoby homoseksualne stwierdził, że polskie ustawodawstwo nigdy nie penalizowało homoseksualizmu. O ile prawdą jest, że osoby homoseksualne nie są dyskryminowane, o tyle kwestia penalizacji homoseksualizmu w przeszłości wymaga wyjaśnienia.

źródło:newsweek

Problem jest ważki, ponieważ Polska pozostawała pod zaborami przez 123 lata, więc oczywistym jest, że prawo, które wówczas panowało na dawnych ziemiach polskich, nie było prawem polskim sensu stricto. Jak jednak sprawa przedstawiała się wcześniej? Okazuje się, że za czasów I Rzeczpospolitej, „anomalie pożycia seksualnego” surowo karano, a za sodomię wysyłano penitentów na stos. Warto jednak mieć na uwadze, że ówczesny system prawny nie był bardzo rozwinięty – nie zdefiniowano samego pojęcia „przestępstwo” oraz nie wymieniono katalogu owych zbrodni. Przez to – dawne ustawodawstwo jawi się jako mgliste. Faktem jednak jest, że aberracje seksualne były penalizowane.

źródło: J. Tazbir, „O bezwstydzie w dawnych czasach”

Obecnie – żadna z ustaw polskich nie penalizuje dewiacji homoseksualnych, dlatego faktem jest, że osoby homoseksualne nie są dyskryminowane.

Należy podsumować, że wprawdzie homoseksualizm sam w sobie nie był penalizowany w Rzeczpospolitej Polskiej, ale precyzyjniej powiedzieć – czyny będące anomaliami seksualnymi – tak. Pisali na ten temat tacy autorzy, jak Janusz Tazbir, czy Adam Moniuszko.

Źródła:

https://www.newsweek.pl/polska/polityka/jan-duda-ojciec-prezydenta-andrzeja-dudy-dla-newsweeka-nigdy-nie-sprzedalem-sie/zw2d14p

https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/download/1245/1176/

file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/1245-Tekst%20artyku%C5%82u-1741-1-10-20191111.pdf

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15769/sadownictwo-rp-szlach.pdf?sequence=1&isAllowed=y

fot.: pixabay