Wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej powodują mnogość działań ze strony różnych organizacji lub też osób prywatnych. Pojawiła się ostatnio wypowiedź ks. Lemańskiego dotycząca odrzucania uchodźców, który również chciał im pomóc. Wraz z pastorem protestanckim, przyniósł pod granicę butelki z wodą. Po próbie ich przekazania, usłyszał odpowiedź odmowną. Stwierdził wówczas, że odrzucanie uchodźców jest sprzeczne z przesłaniem Ewangelii. Problem jest jednak o wiele głębszy, niż się może wydawać.

Należy stwierdzić, że nie każde „odrzucanie” uchodźców jest sprzeczne z Ewangelią. Niektóre takie sytuacje – wręcz przeciwnie. Afgańczycy mogliby otrzymać niezbędną pomoc do przetrwania już na terytoriach sąsiadujących z Afganistanem lub na Białorusi. Uchodźcy nie przyszli przecież do Polaków po to, aby aby ocalić swoje życie, bo – poza granicami Afganistanu jest ono bezpieczne. W związku z taką sytuacją, tożsamość tych ludzi oraz ich zamiary należy ostrożnie i precyzyjnie zbadać, ponieważ żaden kraj nie ma obowiązku przyjmować obcych ludzi, którzy nielegalnie próbują się dostać na terytorium jego państwa. Jest to także zgodne z nauką Kościoła – już święty Tomasz z Akwinu mówił o różnej klasyfikacji pielgrzymów i o tym, że nie wszystkich należy traktować jednakowo, bowiem każdy naród może decydować, którzy obcy mogą wejść do jego społeczności. Doktor Anielski wyjaśnia, że bezrefleksyjne przyjmowanie każdego przybysza do wspólnoty, mogłoby być wielkim niebezpieczeństwem.

Podsumowując – chrześcijanie nie powinni bezwarunkowo przyjmować wszystkich imigrantów. Takie działanie byłoby bezrozumne. A człowiek – jako istota wolna i rozumna – powinien rozeznać, co będzie się przyczyniało do dobra wspólnego. Jeśli przyjęcie obcych, miałoby złe skutki dla wspólnoty, takie działanie mogłoby być wręcz sprzeczne z Ewangelią.

Źródła:

https://gloria.tv/post/sc1ipuHdXAb73ZA8TJocwihQM

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-08-26/ks-wojciech-lemanski-na-granicy-z-bialorusia-odrzucanie-uchodzcow-jest-sprzeczne-z-ewangelia/