Reforma wymiaru sprawiedliwości jest z pewnością kwestią szeroko i burzliwie dyskutowaną. Nie dziwi więc fakt, iż jest to dziedzina szczególnie podatna na informacyjne manipulacje. Tak było m.in. w przypadku rzecznika partii rządzącej Radosława Fogiela i dyskusji o autorytetach. Słowa, które mu przypisano, nigdy nie padły, a fałszywa, szybko rozpowszechniona informacja, z pewnością nie przyczyniła się do wysokiej jakości debaty publicznej w kwestii reform.

Strona na Facebooku „Pis na księżyc” udostępniła grafikę przedstawiającą rzecznika partii rządzącej oraz słowa, które rzekomo miał wypowiedzieć. Na pytanie, jak uzupełnia braki w swoim wykształceniu, w kontekście kompetencji do oceny postępowania sędziów Sądu Najwyższego, rzecznik miał odpowiedzieć: „Staram się przebywać jak najczęściej w obecności Jarosława Kaczyńskiego”. W rzeczywistości jednak takie słowa z ust Radosława Fogiela nigdy nie padły, a grafika jest jedynie manipulacją informacyjną wielokrotnie powieloną.

Należy podkreślić, iż wskazana strona nie jest jednak autorem grafiki. Wpis pojawił się pierwotnie na profilu Ambasada III RP na Twitterze.

Grafika miała stanowić komentarz do wypowiedzi posła w programie „Sedno sprawy” na antenie Radia Plus. Rozmowa dotyczyła uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. w przedmiocie legalności zasiadania w składach sędziowskich osób rekomendowanych przez Krajową Radę Sądownictwa, ukształtowaną w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa . Uchwała wskazywała na wadliwość obsadzenia takich składów, powołując się na wątpliwości co do tego, czy znowelizowane przepisy oraz na praktyka stosowania wprowadzonych przez ustawodawcę rozwiązań, nie prowadzą do zbyt daleko idących odstępstw od wyznaczonych przez prawo międzynarodowe i krajowe standardów, jakie powinny spełniać sądy. Wskazana uchwała spotkała się z szeroką krytyką przedstawicieli rządu.

W ramach wspomnianej audycji miała miejsce dyskusja na temat prawniczych autorytetów oceniających znowelizowane przepisy. Przywołane zostały w tym kontekście wypowiedzi parlamentarzystów odwołujące się w swej treści bądź do aspektu szerokiego społecznego poparcia dla reform sądownictwa, a także podkreślające istotę szerokiej społecznej legitymizacji dla takich działań, bądź do eksperckiego waloru dyskusji. W trakcie audycji Radosław Fogiel, odpowiadając na pytanie dziennikarza marginalizujące opiniodawczą rolę instytucji Prezesa TK – czy swoją pewność w zakresie zmian legislacyjnych Fogiel opiera wyłącznie na opinii Ministra Sprawiedliwości, czy też Prezes Trybunału Konstytucyjnego, rzecznik odpowiedział, że z pewnością Prezes TK jest autorytetem w zakresie interpretacji przepisów prawa. Nie padły więc żadne słowa nawiązujące do osoby prezesa PiS.

Jakkolwiek dyskusja o reformie sądownictwa przebiega burzliwie, a kwestia autorytetów ma fundamentalne znaczenie dla jej jakości, z pewnością nie służą jej fake newsy, które zwłaszcza w tak newralgicznych kwestiach rozprzestrzeniają się w opinii publicznej bardzo szybko.

Źródła:

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia2/bsa%20i-4110-1-20.pdf

https://www.facebook.com/PiSnaKsiezyc/posts/2972848542816288

https://twitter.com/AmbasadaIIIRP/status/1221413945640132609

Fot: Pixabay.com