Doszło do ponownej awarii w warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”, przez co podobnie jak rok temu stołeczne ścieki trafiają bezpośrednio do Wisły. Awaria wzbudziła emocje znacznej części społeczeństwa, co poskutkowało również próbą obwinienia przez Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, jednego z jego poprzedników – śp. Lecha  Kaczyńskiego. 

Jak dowiadujemy się ze strony Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, oczyszczalnia ścieków „Czajka” znajduje się w północno-wschodniej części Warszawy i zajmuje obszar o powierzchni 52,7 ha. Do oczyszczalni dopływają obecnie ścieki komunalne zarówno z prawobrzeżnej, jaki i z lewobrzeżnej części stolicy oraz z gmin ościennych. Zakład działa od 1991 roku. W sobotę 29 sierpnia 2020 r. doszło do poważnej awarii układu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni. Rozpoczęto zrzut ścieków do rzeki. 

W opublikowanym w sobotę poście prezydent Rafał Trzaskowski stwierdził, że awaria oczyszczalni jest konsekwencją decyzji władz stołecznych z 2005 roku. W tamtym czasie prezydentem Warszawy był śp. Lech Kaczyński. Według Rafała Trzaskowskiego głównym czynnikiem powodującym obecny stan rzeczy jest rozstrzygnięcie o wstrzymaniu budowy nowej oczyszczalni na lewym brzegu Wisły. To fake news, co wykazał minister Janusz Kowalski.

Źródło: https://www.facebook.com/rafal.trzaskowski/posts/10158268315666091

Wiceminister Kowalski dementuje

Wspomniany post spotkał się z reakcją wiceministra Aktywów Państwowych Janusza Kowalskiego – wybranego do Sejmu IX kadencji z list Zjednoczonej Prawicy. Jest on m.in. autorem biografii śp. Lecha Kaczyńskiego.  Jak donosi portal tvp.info, polityk Solidarnej Polski przedstawił dowody na „kłamstwa Trzaskowskiego”. W swojej argumentacji wykorzystuje Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka”. W raporcie wskazano, że nie podjęto decyzji o budowie drugiej oczyszczalni, ponieważ zdecydowano się na znaczącą rozbudowę już istniejącej. Jednak decyzja ta nie miała miejsca w 2005 roku, jak wskazał polityk PO, lecz na przełomie 1999/2000 – prezydentem Warszawy był wtedy obecny przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego Paweł Piskorski, który wraz ze swoją partią poparł kandydaturę Rafała Trzaskowskiego w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Źródło: https://twitter.com/JKowalski_posel/status/1300028752970350593

Wersję Janusza Kowalskiego zdaje się potwierdzać Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Jak można przeczytać w kalendarium na ich stronie – w 1999 zarzucono definitywnie projekt budowy oczyszczalni ścieków „Pancerz”.

Źródło: https://www.mpwik.com.pl/view/25-lat-historii-warszawskiej-budowy-ukladu-przesylowego-sciekow-pod-wisl

W drugim opublikowanym poście Janusz Kowalski odsyła do swojej książki („Lech Kaczyński Biografia Polityczna 1949-2005”) w której wskazuje spore kwoty finansowe pozyskane z Unii Europejskiej dzięki negocjacjom śp. Lecha Kaczyńskiego na przebudowę oczyszczalni „Czajka”, podkreślając działania ówczesnego prezydenta w działaniach związanych z zabezpieczaniem układu przesyłowego ścieków. 

Źródło: https://twitter.com/JKowalski_posel/status/1300032383027208192       

In dubio pro reo

Jak poinformował Rafał Trzaskowski dopiero w najbliższych dniach poznamy konkretne przyczyny awarii w oczyszczalni ścieków „Czajka”. Biorąc jednak pod uwagę wpisy Wiceministra Janusza Kowalskiego, możemy uznać oskarżenia skierowane wobec śp. Lecha Kaczyńskiego za co najmniej nieadekwatne, stosując starą prawniczą zasadę „wątpliwość na korzyść oskarżonego”.

Bartłomiej Biernacki

Źródła:

https://www.mpwik.com.pl/view/25-lat-historii-warszawskiej-budowy-ukladu-przesylowego-sciekow-pod-wisl

https://www.tvp.info/49630410/trzaskowski-za-awarie-czajki-wini-sp-lecha-kaczynskiego-to-ponizej-krytyki

https://www.tvp.info/49632063/wiceminister-mam-dowod-na-klamstwo-trzaskowskiego

http://sd.pl/sd-poparlo-trzaskowskiego/