W ostatnim dniu sierpnia w programie „Debata Dnia” stacji telewizyjnej Polsat News odbyła się wymiana zdań pomiędzy Radną Miasta Stołecznego Warszawy Moniką Jaruzelską, a Posłanką Joanną Scheuring-Wielgus. Debata dotyczyła opinii, które rozmówczynie mają względem działalności Michała Sz. posługującego się pseudonimem Margot.

W trakcie programu Joanna Scheuring-Wielgus zachęcała młodzież do buntowania się oraz broniła prawa do wyrażania gniewu. Parlamentarzystka posłużyła się argumentem z własnego doświadczenia życiowego. Posłanka powiedziała: „Bunt ma swoje różne odcienie. Ja też kiedyś byłam studentką i buntowałam się. I bunt wtedy, gdy ja dorastałam, gdy byłam studentką był buntem wobec ówczesnej władzy komunistycznej.”

Źródło: Polsat News

Joanna Scheuring-Wielgus urodziła się w 1972 roku w Toruniu. W 1992 roku została studentką socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończyła w roku 1997. Następnie podjęła się studiów podyplomowych w Polskiej Akademii Nauk, a także podjęła się kursu Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (program liderski powstały w 1994 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbigniewa Pełczyńskiego, a będący organizowany oraz finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Fundację im. Roberta Schumana. Od 1997 r. Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego jest koordynowana przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów).

Pracowała między innymi w Bramah Tea and Coffee Museum, Cereal Partners Poland Toruń-Pacyfic, Fundacji Win-Win, Stowarzyszeniu Wyborcy oraz Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Babska. W wyborach samorządowych 2014 roku została wybrana na toruńską Radną. W wyborach parlamentarnych 2015 roku startowała z ramienia partii Nowoczesna i następnie uzyskała mandat posłanki VIII kadencji. W ciągu swojej pierwszej kadencji zdążyła współtworzyć koło poselskie Liberalno-Społeczni, a także partię Teraz! W wyborach parlamentarnych 2019 roku została ponownie wybrana na parlamentarzystkę, tym razem z ramienia partii Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Monika Jaruzelska urodziła się w 1963 roku w Warszawie, ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała także psychologię. Wykładowczyni Uniwersytetu SWPS, na którym pracuję ze studentami kierunków kulturoznawstwo oraz dziennikarstwo. Współtwórczyni miesięcznika „Twój Styl”, dziennikarka „Existence”, „Place fot Dance”. Prowadziła programy publicystyczne prowadzone na falach radia Chillzet, a także własny kanał publicystyczny na portalu YouTube. W wyborach samorządowych 2018 roku została wybrana warszawską radną.

Jak widać po powyższych biogramach, posłanka Joanna Scheuring-Wielgus nie mogła w trakcie swoich studiów walczyć z „komunizmem”, ponieważ Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) nie istniała już od 3 lat, gdy posłanka Scheuring-Wielgus rozpoczynała swoje studia.

Nagranie z całej „Debaty Dnia” jest dostępne na stronie Polsat News.

Źródła:

www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-08-31/debata-dnia-monika-jaruzelska-nazwala-margot-ideologiczna-kalibabka/