Mimo iż podwyżki cen gazu w 2021 r. są faktem, nie jest prawdą jakoby ceny tego surowca wzrosły w Polsce aż o 300%. Podwyżki wynosiły odpowiednio 5,6% w kwietniu, 12,4% w lipcu oraz 7,4% we wrześniu. Należy zwrócić uwagę, iż wskazane ceny dotyczą PGNiG, którego udział w rynku wynosi 96%. Zdarzają się więc sytuacje, w których dla części odbiorców inny dostawca może dyktować wyższe ceny, jak np. G.EN. GAZ ENERGIA w Wielkopolsce, w którego taryfie od 1 października ceny gazu wzrosły aż o 170%.

W ostatnich miesiącach w całej Europie znacznie wzrosły ceny gazu. Podwyżki miały miejsce m.in. we Włoszech, gdzie od 1 października cena gazu wzrosła o ok. 14%. We Francji odnotowano podwyżkę 12,6% od początku miesiąca, a w sumie od początku 2021 r. w tym państwie cena tego surowca wzrosła o 57%. Z kolei w Niemczech szacuje się, iż w ostatnim kwartale 2021 r. cena gazu dla konsumentów wzrośnie o ok. 13%. Podwyżki dotyczą także Czech, Słowacji, czy Węgier. Najbardziej jaskrawym przykładem podwyżek jest Holandia, gdzie od początku 2021 r. cena gazu wzrosła o 200%.

W mediach społecznościowych pojawiły się twierdzenia, jakoby w Polsce sytuacja prezentowała się równie źle, a nawet jeszcze gorzej. Na facebookowym profilu „Ministerstwo Propagandy” pojawił się post, sugerujący jakoby w Polsce cena gazu wzrosła o 300%.

FB/Screen

Wskazana powyżej informacja mija się jednak z prawdą

Ceny gazu wzrosły w kwietniu o 5,6%, w lipcu o 12,4% oraz we wrześniu o 7,4%

W Polsce zdecydowanym liderem wśród dostawców gazu jest spółka PGNiG, dostarczająca ten surowiec do większości gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Szacuje się, iż udział tej spółki w rynku gazu w Polsce wynosi 96%. Poza wskazaną spółką, na polskim rynku działają jeszcze inni dostawcy jak np. Tauron, PGE, Po prostu Energia, Heg, czy Novum. Jak czytamy na stronie Urzędu Regulacji Energetyki „15 kwietnia 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – na wniosek PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) – zatwierdził zmianę taryfy tej spółki dotyczącej obrotu gazem ziemnym. 

Kolejna podwyżka miała miejsce w lipcu. Wówczas URE informował, iż „w lipcu br.  PGNiG OD ponownie wystąpiło do regulatora z wnioskiem o zmianę taryfy na sprzedaż gazu motywując konieczność podwyżki cen dalszym wzrostem kosztów zakupu gazu na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie od początku roku – podobnie jak na pozostałych rynkach europejskich – obserwujemy stały wzrost cen gazu”.

Ostatnia zmiana nastąpiła we wrześniu, a jej powodem, jak wskazano na stronie URE, był „utrzymujący się od początku roku wzrost cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która jest głównym źródłem pozyskania paliwa gazowego przez PGNiG OD”.

Należy więc wskazać, że, mimo iż koszty ponoszone przez odbiorców wzrosły, wzrost ten nie miał charakteru drastycznego. Niemniej, PGNiG nie jest jedynym w Polsce dostawcą gazu, w związku z czym w poszczególnych regionach podwyżki mogły kształtować się inaczej. W ostatnich dniach informowano, iż część mieszkańców w Wielkopolsce zmaga się z bardzo dotkliwymi podwyżkami cen gazu, ponieważ dostawca G.EN. GAZ ENERGIA od 1 października podniósł cenę aż o 170%.

Zatem choć podwyżki cen gazu są faktem, nie jest prawdą jakoby ceny tego surowca w Polsce wzrosły w 2021 r. o 300%.

O sprawie pisał również portal factcheckingowy fakehunter.pap.pl

Źródła:

https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/holandia-od-poczatku-2021-r-cena-gazu-wzrosla-o-200-proc

https://www.bankier.pl/wiadomosc/W-calej-Europie-rosna-ceny-gazu-pradu-i-benzyny-8202774.html

https://www.facebook.com/MinisterstwoPropagandyMP

https://fakehunter.pap.pl/raport/5f4586c3-2e43-4fc0-ba4e-e77a0012455c

https://www.rachuneo.pl/artykuly/zmiana-dostawcy-gazu

https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/drastyczne-podwyzki-cen-gazu-w-wielkopolsce-samorzadowcy-gotowi-protestowac-w-warszawie,319133.html

https://pgnig.pl/reports/annualreport2012/rr-obszar-rynek.html

https://businessinsider.com.pl/ceny-gazu-kolejna-podwyzka-moze-byc-o-ponad-20-proc/6hqzncf

Fot: Pixabay.com