Problem pedofilii zarysowuje się na szeroką skalę. Dotyczy zarówno świata świeckich, jak i duchownych, dotyka kraje europejskie oraz inne kontynenty. W związku z tym, pojawiają się różnorodne rozwiązania społeczne i prawne, aby zapobiegać niepożądanym sytuacjom i uchronić najmłodszych przed skrzywdzeniem. Media donoszą, że Minister Spraw Wewnętrznych Francji poinformował o obowiązku księży informowania wymiaru sprawiedliwości o przypadkach pedofilii, nawet jeśli miałoby się to wiązać ze złamaniem tajemnicy spowiedzi. Problem polega na tym, że żaden kapłan nie może złamać tajemnicy sakramentalnej, gdyż wtedy nakłada na siebie ekskomunikę.

Zmiany w francuskim prawie

Jak pisze polsatnews.pl: „Darmanin powiedział po rozmowie z arcybiskupem Erikiem de Moulins-Beaufort, że księża posiadający wiedzę o przestępstwach popełnionych wobec „dzieci poniżej 15. roku życia” muszą „poinformować o tych faktach wymiar sprawiedliwości”.

Nie jest to jednak temat tak oczywisty na pierwszy rzut oka. Kapłani rzymskokatoliccy podlegają bowiem pod prawo kościelne, które nakazuje im utrzymanie tajemnicy spowiedzi. Zatem żadne prawo pozytywne nie może tego zmienić.

Treść Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Kan. 983 § 1. Tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna; dlatego nie wolno spowiednikowi słowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny w czymkolwiek zdradzić penitenta. § 2. Obowiązek zachowania tajemnicy ma także tłumacz, jeśli występuje, jak również wszyscy inni, którzy w jakikolwiek sposób zdobyli ze spowiedzi wiadomości o grzechach.

Kan. 1388 § 1. Spowiednik, który narusza bezpośrednio tajemnicę sakramentalną, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej. Gdy zaś narusza ją tylko pośrednio, powinien być ukarany stosownie do ciężkości przestępstwa. § 2. Tłumacz i inni, o których w kan. 983, § 2, którzy naruszają tajemnicę, powinni być ukarani sprawiedliwą karą, nie wyłączając ekskomuniki.

Konkluzja

Władza państwowa nie włada instrumentami prawnymi, które mogłoby zmienić treść prawa kanonicznego i porządku kościelnego. Kościół Katolicki nie przekazuje swoich kompetencji rządom świeckim, co powoduje, że oba porządki są od siebie odrębne. Zatem żaden kapłan nie ma obowiązku informowania organów ścigania o przestępstwach, jeśli wiązałoby się to ze złamaniem tajemnicy spowiedzi. Ani nie ma obowiązku ani możliwości – więc zdanie „księża będą mogli złamać tajemnicę spowiedzi” jest manipulacją.

Źródła:

https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-francja-ksieza-beda-mogli-zlamac-tajemnice-spowiedzi,nId,5577755?fbclid=IwAR0owAXXbJrph3Wfw5gNIBAjDMMlc3jm-8YXQK4cltlQBPHupYL0NLhhIX8

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-10-12/francja-szef-msw-mimo-tajemnicy-spowiedzi-ksieza-maja-informowac-o-przypadkach-pedofilii/

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/kodeks-prawa-kanonicznego-286754792

http://mateusz.pl/czytelnia/js-tspowiedzi.htm

fot. pixabay