Parę dni temu Dziennik Zachodni napisał sensacyjny artykuł dotyczący tego, że są pewne kategorie grzechu z których nie można uzyskać rozgrzeszenia. Jest to jednak zupełna manipulacja faktami, ponieważ takie rozumowanie jest fałszywe. W niniejszym artykule wyjaśniamy problem.

źródło: dziennikzachodni.pl

Jak widać na powyższym screenie, Dziennik Zachodni donosi, że istnieje pewna lista grzechów, które nie mogą zostać odpuszczone w żadnym wypadku. Jest to jednak fałsz. Przeanalizujmy problem.

Najpierw należy wyjaśnić pewne pojęcia.

KKK 1871 Grzech jest to „słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu” (Św. Augustyn, Contra Faustum manichaeum, 22: PL 42, 418). Jest obrazą Boga. Przeciwstawia się Bogu w nieposłuszeństwie zaprzeczającym posłuszeństwu Chrystusa.

KKK 1872 Grzech jest aktem przeciwnym rozumowi. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność.

KKK 1849 Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu; jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. Został określony jako „słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu” (Św. Augustyn, Contra Faustum manichaeum, 22: PL 42, 418; św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I-II, 71, 6).

Grzech musi być dokonany świadomie oraz dobrowolnie. W przeciwnym razie nie jest grzechem. Grzechy mają różną rangę – można wyróżnić ciężkie oraz lekkie. Wszystkie jednak mogą być odpuszczone, jeśli tylko penitent żałuje za nie i wyznaje je przed duchownym.

Grzech nie może być wybaczony, jeśli człowiek za niego nie żałuje oraz nie wyzna go w konfesjonale.

Może się jednak zdarzyć, że popełniony czyn lub myśl nie nosi znamion grzechu. Jednak takie akty nie są materią spowiedzi, dlatego nie muszą być wyznawane. Nie są jednak tez one nazywane grzechem.

Podsumowując, nie istnieje nic takiego, jak grzechy niewybaczalne, czyli takie, z których duchowny nie mógłby rozgrzeszyć przy spełnieniu przez penitenta odpowiednich warunków. Czyny, które nie stanowią grzechu nie muszą być wyznawane przez ludzi w konfesjonale, ponieważ materią spowiedzi są grzechy, a nie jakiekolwiek czyny i słowa.

Źródła:

https://dziennikzachodni.pl/ksiadz-cie-odprawi-sprzed-konfesjonalu-za-te-grzechy-nie-dostaniesz-rozgrzeszenia-lista-grzechow-ktorych-nie-rozgrzeszy-zaden/ar/c1-12929860?utm_source=facebook.com&utm_medium=dziennik-zachodni&utm_campaign=fb-dz&fbclid=IwAR3i14P9xopCEn4GZBjncT-1g7Akb3RRZIUHKaenZqNMdyagFgoX-OqxVt0

https://www.teologia.pl/m_k/kkk1g01.htm

fot.: pixabay