W ostatnich dniach Internet obiegła informacja dotycząca polskiego kapłana rzymskokatolickiego, który został skazany na 4800 euro grzywny za „podżeganie do nienawiści”. Wszystko za sprawą publikacji, w której kapłan opisał przestępcze zjawiska, dające się zauważyć wewnątrz Kościoła. Artykuł ks. Oko, po procesie recenzyjnym, został opublikowany w czasopiśmie naukowym. Sprawa budzi wątpliwości, a w świecie wirtualnym wciąż pojawiają się na temat artykułu informacje nieprecyzyjne albo fałszywe.

fot.: https://wnet.fm/2020/10/13/ks-prof-dariusz-oko-lawendowa-mafia-w-kosciele-przypomina-mafie-sycylijska/

Czy kapłan obraził homoseksualistów?

Jeden z najpopularniejszych polskich portali internetowych podał ostatnio informację, jakoby ks. Oko „określał osoby homoseksualne m.in. jako „kolonię pasożytów” (…)”. W owym tekście ks. Oko jest kreowany, jako postać wzbudzająca kontrowersje.

Kościół Katolicki oraz jego kapłani od lat są wystawiani na krytykę i nierzetelne wiadomości portali informacyjnych. Wiąże się to zapewne z dużymi emocjami, które towarzyszą kwestiom wiary i działalności duchownych. Nic dziwnego, ponieważ doktryny religijne nierzadko stanowią centralny punkt odniesienia w kwestii wyznawanych wartości i oceny zachowania innych. Warto jednak patrzeć na takie sprawy z dystansem emocjonalnym, ponieważ może on minimalizować ryzyko szerzenia się fake newsów.

Co rzeczywiście wyrażał tekst?

W obronę ks. Oko zaangażował się Instytut Ordo Iuris. Prawnicy, po zbadaniu sprawy, stwierdzają: „Przesłanką przypisania ks. prof. Oko oraz ks. prof. Stöhrowi czynu „podżegania do nienawiści” są wycięte z kontekstu fragmenty artykułu, w których przyrównano zorganizowaną grupę przestępczą krzywdzącą swe ofiary i szkodzącą całemu Kościołowi do pasożyta szkodzącego swemu nosicielowi”.

Brak precyzji powodem fałszywych informacji

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że informacja podana przez gazetę wyborczą jest fałszywa, ponieważ ks. Oko w istocie przyrównał nie wszystkich homoseksualistów do kolonii pasożytów, ale grupę przestępczą, działającą w Kościele, porównał do pasożytów szkodzących całemu organizmowi, na którym żerują. Owa metafora miała dać wyraz temu, jak szkodliwe mogą być działania osób występujących przeciwko prawu Bożemu dla Kościoła powszechnego, gdyż „jedno zgniłe jabłko psuje wszystkie pozostałe”.

Źródła:

https://wyborcza.pl/7,75398,27400220,rzad-broni-ks-oko-skazanego-w-niemczech-za-podzeganie-do-nienawisci.html

https://ordoiuris.pl/dzialalnosc-instytutu/ordo-iuris-broni-ks-prof-dariusza-oko-skazanego-w-niemczech-za-publikacje