Znana z kontrowersyjnych poglądów posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, w swojej sejmowej wypowiedzi kierowanej do Ministra Sprawiedliwości posła Zbigniewa Ziobry powiedziała: „To za Pana władzy również w instytucjach państwowych zatrudnienie dostają ludzie z fundamentalistycznej organizacji Ordo Iuris, która jawnie głosi poglądy odejścia od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.” 

źródło: www.nowoczesna.org

Wypowiedź posłanki mija się z prawdą, ponieważ Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris nie głosi poglądu odejścia od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wręcz przeciwnie, wartości na których została zbudowana treść Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest bliska Instytutowi. 

„Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku to zarówno wielki sukces, jak i wielkie wyzwanie” – powiedział wiceprezes zarządu Instytutu Ordo Iuris dr Tymoteusz Zych. Wypowiedź miała miejsce przy okazji współorganizacji przez Instytut wydarzenia związanego z 70. Rocznicą uchwalenia Deklaracji, tzn. Forum Praw i Wolności. Tematyką Forum były różnice w postrzeganiu kwestii praw człowieka dziś i w latach 40. ubiegłego wieku, gdy Deklaracja powstawała.

Instytut Ordo Iuris twierdzi, że „nastąpiła zmiana pojmowania praw człowieka przez niektóre środowiska, które uczyniły z nich narzędzie nacisku politycznego oraz ideologicznego”. Zdaniem organizacji, jedynym niepodważalnym gwarantem nienaruszalności praw człowieka jest oparcie ich na wrodzonej u każdego człowieka godności ludzkiej. „Obecny system odszedł daleko od źródła praw człowieka, którym jest niezbywalna i nienaruszalna godność osoby ludzkiej” powiedział prezes zarządu Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski, w trakcie konferencji naukowej „Prawne implikacje godności człowieka” w dniu 10 grudnia 2018 r.

Źródło: Europejska Deklaracja Praw Człowieka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Jest to zbiór praw człowieka i zasad ich stosowania uchwalony przez Zgromadzenie ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 10 grudnia 1984 roku w trakcie posiedzenia w Paryżu. Prawa człowieka mają charakter powszechny (są takie same dla każdego człowieka niezależnie od wyznawanych wartości, poglądów czy religii); przyrodzony (istnieją niezależnie od woli władzy czy przepisów prawa, państwo jedynie tworzy system ich ochrony); niezbywalny (żadna władza nie może nam ich odebrać, nie można się ich zrzec); nienaruszalny (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane); naturalny (posiadamy je z racji godności osobowej, człowieczeństwa, a nie z powodu czyjejś decyzji czy nadania); niepodzielny (wszystkie stanowią integralną całość). Podmiotem praw człowieka jest zazwyczaj jednostka, a nie grupa (prawa indywidualne), dają one możliwość korzystania z wszelkich innych praw (prawa podstawowe), dlatego ich przestrzeganie powinno być gwarantowane i chronione przez państwo. Prawa człowieka dzielimy także na: 

  • Prawa (prawa pozytywne) – władza ma obowiązek podjęcia działania na rzecz jednostki, a jednostka ma prawo żądać przysługujących jej praw; 
  • Wolności (prawa negatywne) – obowiązek powstrzymywania się władzy od działań w określonych obszarach naszego życia.

Prawa człowieka mogą być ograniczane tylko w ściśle określonych sytuacjach, definiowanych zwykle w dokumentach międzynarodowych lub konstytucjach państw (np.: ze względu na ochronę określonych wartości albo zagrożenia np. wojnę). Istnieją jednak prawa, które są prawami absolutnymi i nie można ich ograniczyć w żadnym przypadku. Jest to wolność od tortur i wolność od niewolnictwa.

Instytut Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris jest polską fundacją. Stawia sobie za cel – jak czytamy na stronie internetowej organizacji: „badania nad kulturą prawną i duchowym dziedzictwem, w którym jest zakorzeniona kultura polska oraz propagowanie ich w życiu publicznym i systemie prawnym.” Fundacja twierdzi na swojej stronie internetowej, że prowadzi działalność akademicką i ekspercką, angażuje się w postępowania związane ze stosowaniem prawa. Podejmuje się przekazywania społeczeństwu informacji o przeobrażeniach we współczesnej kulturze prawnej. Wspiera inicjatywy właściwe dla ruchu pro-life. Fundacja poświęca również uwagę wolności religijnej, małżeństwom i rodzinom, wolności sumienia, prawu kobiet, wolnościom obywatelskim, wolności gospodarczej i swobodzie umów.

Źródła:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=057B90B637C12849C12585AD00255EC7&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA

https://fpiw.pl/pl/

https://www.ordoiuris.pl/wolnosci-obywatelskie/koniec-zawlaszczania-praw-czlowieka-przez-ideologie-i-forum-praw-i-wolnosci

https://ordoiuris.pl/node/1465

https://ordoiuris.pl/kim-jestesmy