Optymistyczne prognozy związane z iwermektyną jako skutecznym lekiem w walce z Covid-19 zostały zahamowane wskutek stwierdzenia uchybień w procesie badań nad lekiem. Zarówno naukowcy, jak i odpowiednie instytucje wskazują, iż obecne wyniki nie potwierdzają skuteczności leku w walce z Covid-19. 

Praktycznie od początku pandemii Covid-19 prowadzone są badania poszukujące leków, które mogłyby pomóc chorym oraz zatrzymać rozwój pandemii. W ostatnim czasie emocje w środowisku medycznym wywoływały pracę nad iwermektyną- lekiem, z którym wiązano znaczne nadzieje w kontekście walki z pandemią Covid-19. Iwermektyna to lek przeciwpasożytniczy, badany pod kątem możliwości wykorzystania przeciwko SARS-CoV-2. Już w listopadzie 2020 r. publikowano wyniki badań wskazujące na znaczną poprawę stanu zdrowia oraz zmniejszenie śmiertelności w grupie osób, poddanych kuracji wspomnianym lekiem, o imponujące 90%.

Pojawiały się jednak głosy tonujące nastroje, wskazujące na bardzo długą drogę leku, którą musi przebyć, zanim zostanie dopuszczony do użytku. W tym tonie wypowiadał się profesor Krzysztof J. Filipiak, farmakolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, cytowany przez WP abczdrowie.pl, wskazując, iż „droga do przebadania leku, nawet już zarejestrowanego, w nowym wskazaniu klinicznym jest bardzo długa, trudna i wymagająca szeregu badań klinicznych”.

Pozytywne emocje towarzyszące tym oczekiwaniom zostały ostudzone ostatnimi doniesieniami o sfałszowanych badaniach nad lekiem.

Na potrzebę kolejnych badań zwracał uwagę także immunolog prof. Wojciech Szczeklik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wskazując w opublikowanym na Twitterze wpisie, iż z powodu błędnych danych oraz innych uchybień, wycofano jedno z największych badań dotyczących skuteczności leku na Covid-19, a iwermektynę na razie powinno się stosować wyłącznie w ramach badań klinicznych.

Doniesienia o skuteczności iwermektyny dementował także dr Paweł Grzesiowski cytowany przez portal wp.pl, wskazując, iż lek „działa na wirusy dopiero w bardzo dużym stężeniu, którego nie jesteśmy w stanie osiągnąć w ludzkim organizmie”.

Jak informuje portal rynekzdrowia.pl również Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) opublikowała aktualizację opracowania analitycznego dotyczącą oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania iwermektyny w leczeniu i profilaktyce Covid-19, jak wskazano uwzględnione w aktualizacji dowody naukowe, nie potwierdzają skuteczności klinicznej ocenianego leku w leczeniu Covid-19.

Zatem, wobec powyższych faktów należy stwierdzić, iż niestety na skuteczny lek na Covid-19 będziemy musieli jeszcze poczekać.

Źródła:

https://portal.abczdrowie.pl/iwermektyna-jednak-nieskuteczna-badania-nad-lekiem-na-covid-19-sfalszowane

https://wideo.wp.pl/iwermektyna-lekarz-dementuje-pogloski-dotyczace-skutecznosci-leku-na-koronawirusa-6669030019209345v

https://academic.oup.com/ofid/advance-article/doi/10.1093/ofid/ofab358/6316214

https://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Iwermektyna-jako-lek-na-Covid-19-AOTMiT-nie-ma-dowodow-na-jej-skutecznosc,223914,6.html

Fot: Pixabay.com