9 sierpnia, gdy po raz kolejny złożono do Sejmu projekt ustawy „Stop LGBT”, Internet podniósł larum. Wydarzenie jest szeroko komentowane nie tylko przez media lewicowe, ale i prawicowe. Budzi spore zainteresowanie, dlatego pojawiają się też w temacie informacje fałszywe, nieprecyzyjne lub nacechowane emocjami. Sprawdzamy, czy projekt ustawy zawiera sprzeczne ze sobą elementy, czy też nie.

fot.: https://stoplgbt.pl/

Co znaczy „absurdalny”?

Projekt jest w oczywisty sposób homofobiczny i sprzeczny z konstytucyjną zasadą wolności zgromadzeń, ale jest też na swój sposób absurdalny„. – podaje gazeta.pl – „Absurdalny, bo to, co robi fundacja, jest właśnie wywieraniem presji na parlamentarzystach, która spowoduje przeforsowanie korzystnych dla niej zmian w prawie„.

Wyrażenie „absurdalny” filozofia, a także słownik języka polskiego PWN, określa jako wewnętrznie sprzeczny (nie mający racji bytu), pozbawiony sensu. Zgodnie z przytoczonym cytatem, posłużono się niekonsekwencją terminologiczną. Z łc. absurdus oznacza – „fałszywy, nieczysty (o melodii), niezgodnie brzmiący” – stąd – wewnętrznie sprzeczny lub nielogiczny.

Projekt byłby bowiem absurdalny, gdyby – przykładowo – postulował zarówno niedopuszczalność małżeństw osób tej samej płci, jak i ich legalizację. Te postulaty były by nie do pogodzenia – byłyby sprzeczne, a więc i absurdalne.

Co przewiduje projekt ustawy „Stop LGBT”?

Strona stoplgbt.pl mówi o najważniejszych założeniach ustawy:

  • zabezpiecza przed profanacjami i atakami na Kościół Katolicki poprzez doprecyzowanie przepisów,
  • chroni przestrzeń publiczną przed homopropagandą,
  • realizuje zawartą w Konstytucji zasadę ochrony rodziny,
  • zabrania domagania się adopcji dzieci przez pary homoseksualne,
  • chroni przed zgorszeniem na ulicach (negliż, gorsząca sceny w trakcie zgromadzeń aktywistów LGBT),
  • chroni przed wyśmiewaniem najważniejszych symboli związanych z historią Polski

Wobec powyższego należy stwierdzić, że projekt ustawy nie zawiera postulatów, które by wewnętrznie ze sobą kolidowały – przeciwnie, przedstawia przejrzyste propozycje. Można się więc z nim zgadzać lub nie, jednak nie można odmówić mu wartości logicznej i spójności.

Źródła:

https://sjp.pwn.pl/slowniki/absurdalny.html

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,27433084,godek-zlozyla-w-sejmie-projekt-stop-lgbt-jej-pomysl-lamie.html

fot.: pixabay