Samoistnie występujące: kaszel, gorączka czy duszności nie wystarczy by zostać uznanym za potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem. Nowe definicje opublikowane przez Główny Inspektorat Sanitarny ze skrupulatnością metodologa tłumaczą, w jaki sposób klasyfikować odpowiednie objawy i co one znaczą. Warto się w nie wczytać ze zrozumieniem.

Pixabay

Niedawno Główny Inspektorat Sanitarny opublikował znowelizowane definicje dotyczące epidemii koronawirusa. Większość komunikatu dotyczyło typologii kryteriów zakażeń. Pomimo dość klarownie opisanych definicji przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w internecie można natknąć się na budujące fałszywy obraz fakenewsy. 

Facebook

Wpisy podobne do powyższego, zalały wręcz Facebooka (zwłaszcza grupy poświęcone epidemii, medycynie alternatywnej, czy zrzeszające osoby sceptyczne wobec regulacji rządu).

Autor powyższego fakenews’a uważa, że aby zostać uznanym za zakażonego koronawirusem wystarczy spełniać chociażby jedno kryterium kliniczne opisane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Takimi kryteriami są gorączka, duszności, utrata oraz zaburzenia węchu lub smaku o nagłym początku. Rzeczywistość jednak wygląda inaczej. Z formalnego punktu widzenia powyższe kryteria, nawet współwystępujące nie wystarczają, aby uznać człowieka, za zakażonego koronawirusem. Do tego należy spełnić kryterium laboratoryjne, czyli uzyskać pozytywny wynik testu genowego (PCR), lub antygenowego. Dopiero wtedy człowiek zostaję uznany za potwierdzony przypadek zakażenia i trafia do ministerialnych statystyk.

Do diagnostyki laboratoryjnej powinien zostać doprowadzony pacjent, u którego zauważono kryteria kliniczne, opisane powyżej.

Główny Inspektorat Sanitarny poza kryteriami klinicznymi i laboratoryjnymi wymienia także kryteria diagnostyki obrazowej (zmiany w obrazie radiologicznym płuc wskazującym na COVID-19), kryteria epidemiologiczne (Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów, miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2). GIS klasyfikuję także przypadki na:

  • Przypadek możliwy – każda osoba spełniająca kryteria kliniczne
  • Przypadek prawdopodobny – każda osoba spełniająca kryterium kliniczne oraz kryterium epidemiologiczne, LUB Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne w postaci utraty węchu o nagłym początku I/LUB utraty lub zaburzenia smaku o nagłym początku, LUB każda osoba spełniająca kryterium diagnostyki obrazowej,
  • Przypadek potwierdzony – każda osoba spełniająca kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonego.

Reasumując w sytuacji, gdy natkniemy się na teksty poświęcone oficjalnym definicją, strategią czy normą, najlepiej jest zajrzeć bezpośrednio do tekstów źródłowych i samemu przekonać się, czego dotyczą. Natomiast w tej konkretnej sprawie, aby być uznanym za zakażonego koronawirusem musi być spełnione kryterium laboratoryjne, czyli pozytywny wynik testu PCR lub antygenowego. 

Źródła:

https://www.facebook.com/prezydent2000/posts/3426386547448411

https://www.gov.pl/web/gis/definicja-przypadku-covid19-na-potrzeby-nadzoru-epidemiologicznego-nad-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2-definicja-z-dnia-31102020-#_ftn4

http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/inne/Def_PL1_3.pdf

https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/coronavirus-disease-2019-covid-19/case-definition/2020/

Źród. Fot. Pixabay, Facebook