Krajowy Plan Odbudowy to dokument stanowiący fundament procesu „tworzenia odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19”. Projekt sporządzają wszystkie państwa Unii Europejskiej, a następnie Komisja Europejska je bada. Po pozytywnej ocenie, wypłaca danemu państwu członkowskiemu fundusze na odbudowę gospodarki po kryzysie wirusowym. Internet niepokoi fakt, że Polska wciąż nie otrzymała pieniędzy od Unii. Powodem ma być niepokój UE wywołany „polskim kryzysem praworządności”. Niektóre z portali podają więc, że problem dotyczy kwestii prawnych, natomiast inne twierdzą, że przyczyną opóźnień są kwestie prawnicze. Te przymiotniki nie są jednak tożsame. Czym się różnią?

źródło: wmeritum.pl

Podręczniki do wstępu do prawoznawstwa oraz filozofii prawa rozróżniają dwa przymiotniki – prawny i prawniczy. Pierwszy z nich odnosi się do aktów prawnych – czyli po prostu prawa pozytywnego. Z kolei „prawniczy” odnosi się do języka stosowanego przez prawników – czyli języka prawniczego.

Unia Europejska nie wstrzymała bezwzględnie miliardów dla Polski. Doniesienia medialne stanowią, że prace nad oceną projektu wciąż trwają i jest to normalna procedura. Polska nie jest też jedynym krajem z taką sytuacją, ponieważ sześć innych projektów także przechodzi aktualnie proces oceny. Są też państwa, które Planu Odbudowy jeszcze nie sporządziły. Należy więc stwierdzić, że nic nie jest przesądzone i chociaż sprawa jest napięta, Polska wciąż ma szanse uzyskać pieniądze.

źródło: topagrar.pl

Bez względu jednak na to, czy Polska powinna się obawiać utraty pieniędzy, czy też nie, problem nie jest związany z prawnikami lub językiem prawniczym. Kwestia nadrzędności prawa krajowego nad unijnym to problem prawny i polityczny.

Komisja Europejska wstrzymała wypłatę miliardów euro dla Polski m.in. w związku z badaniem przez TK kwestii prymatu prawa krajowego nad unijnym. Warto więc jeszcze raz podkreślić, że problem jest w dużej mierze nacechowany meandrami politycznymi i prawnymi, a nie prawniczymi.

Źródła:

https://dorzeczy.pl/opinie/197319/polska-nie-otrzyma-srodkow-z-fo-komentuje-marcin-romanowski.html

https://biznes.wprost.pl/gospodarka/10486767/krajowy-plan-odbudowy-wciaz-nie-zaakceptowany-przez-ke-paolo-gentiloni-wyjasnia-powody.html

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/czym-jest-kpo2

https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/wojciechowski-krajowy-plan-odbudowy-nie-jest-zagrozony/

fot.: pixabay.