Wypowiedź dyrektora Moderny ds. medycznych dotycząca szczepionek mRNA została poddana manipulacji. Po pierwsze wbrew medialnym doniesieniom dyrektor nie stwierdził, iż szczepionki mRNA modyfikują ludzki kod genetyczny, ale wyjaśnił sposób działania tej technologii, a po drugie, jak wskazują naukowcy, mRNA wykorzystywany w szczepionkach nie może zmienić znajdującego się w komórkach DNA, ponieważ nie zawiera odpowiednich enzymów.     

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się treści sugerujące, iż dyrektor ds. medycznych producenta szczepionek Moderna- Tal Zaks, stwierdził w jednym z wykładów, iż szczepionki mRNA modyfikują ludzki kod genetyczny.

Twitter/screen

Ta informacja nie jest jednak nowa, krąży bowiem na różnych portalach od połowy marca.

W trakcie wykładu TED ekspert Moderny wyjaśniał sposób działania szczepionek. Wskazał także, iż gdyby można było zmienić to, co nazywa się oprogramowaniem życia, a więc wstawiać lub zmieniać linijkę kodu genetycznego, wówczas miałoby to daleko idące implikacje, od grypy po raka. Wskazany fragment wypowiedzi stał się następnie przedmiotem manipulacji, w której dyrektorowi Moderny przypisywano twierdzenia o rzekomym skutku szczepionki, polegającym na modyfikacji DNA.

Sugestie te nie są jednak zgodne z prawdą. Istotną okolicznością w kontekście weryfikacji analizowanej informacji jest fakt, iż nagranie, na którym padły zmanipulowane następnie słowa dyrektora Moderny, zostało udostępnione na stronie TEDxBeaconStreet w 2017 r., a więc na długo przed wybuchem pandemii koronawirusa.  Jak informuje portal factcheckingowy newtral.es, Zaks w trakcie wykładu mówił o szczepionkach wykorzystujących mRNA, które już wtedy znajdowały się w fazie badań, oraz ich potencjale w leczeniu grypy, nowotworu czy kwasicy metylomalonowej. Co istotne, dyrektor Moderny nie odnosi się w trakcie swojego wystąpienia do DNA, mówiąc jedynie o RNA.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż naukowcy podkreślają, że nie ma możliwości zmiany ludzkiego DNA za pomocą mRNA znajdującego się w szczepionkach przeciwko Covid-19. Technologię, na której oparte są szczepionki mRNA, wyjaśniał m.in. cytowany przez portal medscape.com dr Paul Offit dyrektor szczepionkowego centrum edukacji w Szpitalu Dziecięcym w Filadelfii, informując, że nie jest możliwe, by szczepionki wykorzystujące mRNA mogły zmienić ludzkie DNA. Aby tak się stało, mRNA musiałoby dostać się do centrum komórki, a więc do jądra komórkowego. To z kolei wymagałoby zawierania przez mRNA enzymu zwanego sygnałem dostępu do jądra, którego jednak nie posiada. Ponadto, jak wskazuje naukowiec, nawet gdyby proces taki był możliwy, to i tak pojedyncza nić mRNA musiałaby zostać z powrotem przetłumaczona na dwuniciowy DNA, przy pomocy enzymu zwanego odwrotną transkryptazą, którego brakuje w mRNA występującym w szczepionkach. Naukowiec podkreśla, iż istnieje jeszcze trzecia przeszkoda, polegająca na tym, iż do połączenia nowego DNA z dotychczasowym potrzebny byłby jeszcze enzym zwany integrazą, który również nie występuje w szczepionkach.

Jak ustalił portal newtral.es w rozmowie z genetykiem dr. Lluisem Montoliu z Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej z hiszpańskiego Narodowego Centrum Biotechnologii, mRNA, będące cząsteczką wprowadzaną do ludzkiego organizmu w trakcie szczepienia wysyła komórkom instrukcje, by te mogły produkować białka, podobne do białka wirusa i tym samym przygotować się na jego potencjalne zwalczanie, w momencie ewentualnego zakażenia. Jak wskazuje naukowiec, proces ten nie zachodzi jednak w jądrze komórkowym, gdzie znajduje się DNA, ale w cytoplazmie.

Zatem informację o rzekomym stwierdzeniu przez dyrektora Moderny, iż szczepionki mRNA modyfikują ludzkie DNA, należy uznać za manipulację, rzeczywistymi słowami dyrektora.

Źródła:

https://pl.aleteia.org/2021/07/22/__trashed-21/

https://www.medscape.com/viewarticle/954955?src=mkm_covid_update_210716_MSCPEDIT&uac=174405HY&impID=3509934&faf=1#vp_2

https://www.newtral.es/bulo-vacuna-adn-moderna-director-medico-tal-zaks/20210331/

Fot: Pixabay.com