Z doniesień medialnych coraz częściej można usłyszeć informacje o zagrożeniu suszą, a także o niskich zasobach wodnych w Polsce. Rządową odpowiedzią na niniejsze wyzwanie jest program Moja Woda, ochrzczony prześmiewczym imieniem „Oczko Wodne+”. Wbrew pozorom rozproszone, oddolne podejście do problemu może okazać się dobrą drogą. Zwłaszcza, że podobne rozwiązanie okazało się niemałym sukcesem w programie Mój Prąd, który polegał na budowie przydomowych, małych instalacji fotowoltaicznych, a dzięki któremu udało się zredukować 293 109 600 kilogramów emisji CO2 w skali roku.

Cel programu

Celem programu jest zachowanie, a następnie powiększenie istniejących zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych, a także wykorzystanie zgormadzonej wody opadowej i roztopowej. Program dotyczy budowy małej infrastruktury, która doprowadzi do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości. Są to przysłowiowe: przydomowe oczka wodne.

Opis programu

1 lipca 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków do programu. Program ma być realizowany przez cztery lata do 30 czerwca 2024 r. Budżet programu wynosi 100 mln złotych. Bezpośrednim beneficjentem programu są osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek jednorodzinny, przy którym ma znaleźć się zbiornik małej retencji. Z programu wyłącza się nieruchomości, które skorzystały już z niniejszego dofinansowania.

Nabór wniosków prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest on prowadzony w trybie ciągłym. Pomoc przewidziana w programie ma forę dotacji, która nie może wynieść więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednej inwestycji wynosi 5 000,00 złotych.

Co istotne, zbiornik wybudowany w ramach programu nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej.

Zakres wsparcia

Na zakres wsparcia składają się zakup, montaż, budowa, a także uruchomienie zbiornika pozwalającego na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości. W program wlicza się także zakup:

  • elementów do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody,
  • instalacji rozsączającej,
  • przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien,
  • wypustów do zbiornika nadziemnego lub podziemnego, zbiornika otwartego lub zamkniętego, zbiornika szczelnego lub infiltracyjnego,
  • zbiorników retencyjnych nadziemnych lub podziemnych, otwartych lub zamkniętych, szczelnych lub infiltracyjnych.

Warunki dofinansowania

Aby uzyskać dofinansowanie z programu, zakres rzeczowy objęty wnioskiem nie może być przedmiotem w innym procesie prowadzonym w ramach programu Moja Woda lub w ramach innego programu prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ani przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program nie może być także łączony z innymi programami publicznymi w taki sposób, by sumaryczna kwota wszystkich dofinansowań przekraczała 100% kosztów kwalifikowanych. Tak jak już wspomniałem, zbiornik retencyjny nie może być wykorzystany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. Okres trwałości przedsięwzięcia musi wynieść minimum 3 lata od daty jego zakończenia i przez cały okres istnienia zbiornika beneficjent programu jest zobowiązany do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem oraz jego dalszym wykorzystaniem.

Artur Tyński

Źródła:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/

https://mojprad.gov.pl/

https://www.prawo.pl/prawo/program-moja-woda-5-tys-zl-dotacji-na-przydomowa-retencje,501356.html?_ga=2.61917676.1587408355.1598260164-648799988.1597480146