Rozwiązania przewidziane w przedstawionym przez MSWiA projekcie ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej, jakkolwiek budzą pewne wątpliwości, nie uzasadniają jednak medialnych doniesień o likwidacji OSP. Ministerstwo prowadzi bowiem szerokie konsultacje społeczne w celu poprawienia projektu, wsłuchując się w głos przedstawicieli OSP i wyjaśniając cele projektu. Obawy neutralizuje także proponowany długi czas vacatio legis stwarzający możliwość przystosowania jednostek OSP do zmian.  

W ostatnim czasie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Projekt ten został skrytykowany w mediach jako rzekomo likwidujący OSP. Spomiędzy zarzutów i uwag pojawiających się w dyskusji nad projektem z jednej strony oraz wyjaśnień udzielanych przez jego twórców z drugiej, można wydobyć zasadniczą konkluzję, iż projekt ten z pewnością nie zmierza do likwidacji OSP.

Niemniej jednak głosy o  likwidacji OSP i uzasadnione obawy sprowokowane tym hasłem zaktualizowały konieczność wyjaśnienia, co tak naprawdę zakłada projekt ustawy i jakie będą skutki jego uchwalenie dla OSP?

Po pierwsze należy wskazać, iż projekt ustawy zakłada kompleksową regulację działalności OSP w odrębnym akcie prawnym, obecnie bowiem kwestia działalności tej instytucji jest regulowana odpowiednimi przepisami różnych aktów prawnych tj. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.  Zgodnie z pojawiającymi się w mediach społecznościowych informacjami należy wskazać, iż ustawa była oczekiwana.

Przedstawiciele ministerstwa wskazują, iż nowa ustawa ma poprawić sytuację zarówno druhów OSP, jak i samych OSP. Podkreśla się także, iż jednym z zasadniczych skutków wprowadzenia ustawy będzie wprowadzenie dodatków do emerytury dla druhów OSP.

Nie ulega wątpliwości, iż tego rodzaju rozwiązania nie powinny wzbudzić aż takich obaw. Pomijając argumenty o charakterze politycznym, należy wskazać, iż wśród merytorycznych uwag formułowanych pod adresem projektu ustawy zasadniczą rolę odgrywają te dotyczące terminologii określającej status strażaka, kwestie związane z umundurowaniem, a także status jednostek OSP niezajmujących się gaszeniem pożarów, ani nieformujących jednostek ratowniczo-gaśniczych (JRG w projekcie ustawy).

Część wskazanych wątpliwości doraźnie wyjaśnia MSWiA na swoim twitterowym profilu w specjalne sieci infografik, przedstawiających przewidziane w projekcie nowe rozwiązania:

https://twitter.com/MSWiA_GOV_PL/status/1392505950137896966/photo/1

https://twitter.com/MSWiA_GOV_PL/status/1392476022671609861/photo/1

https://twitter.com/MSWiA_GOV_PL/status/1392493973785255936/photo/1

Nie ulega wątpliwości, iż kwestia rozwiązania sygnalizowanych problemów wymaga sformułowania odpowiednich regulacji ustawowych, co z kolei  implikuje potrzebę przeprowadzenia konsultacji społecznych. Jak wskazuje wiceminister Maciej Wąsik w rozmowie z portalem Remiza.com, rozwiązania ustawowe są i będą dyskutowane w czasie rozmów i konsultacji z przedstawicielami OSP, w oparciu o które zostaną podjęte decyzje w zakresie ostatecznego kształtu ustawy. Minister wskazał, iż konsultacje trwają także w zakresie użytych w projekcie ustawy sformułowań, a zmiany sugerowane przez strażaków będą wprowadzone do projektu.

W odniesieniu do obaw związanych z mniejszymi jednostkami OSP i czasem potrzebnym do rozwoju, by przynależeć do JRG OSP, minister wskazał, iż rząd nie może zlikwidować żadnego stowarzyszenia, a jeśli przepisy są nieczytelne, będą zmieniane czy nawet wyrzucane. Wskazywanym rozwiązaniem jest np. wprowadzenie odpowiednio długiego (10-letniego) okresu vacatio legis, który umożliwiłby zaadaptowanie jednostek do konkretnych zmian.

Wieszczony w mediach koniec OSP jest więc daleki od rzeczywistości. Jakkolwiek bowiem pod adresem projektu formułowane są uwagi, to działania ministerstwa wydają się zmierzać w kierunku uwzględnienia postulatów i osiągnięcia konsensusu, tym bardziej że ministerstwo nie forsuje szybkiego uchwalenia ustawy. Jest więc czas na długie konsultacje społeczne. Natomiast zarówno brzmienie projektowanych przepisów, jak i podejmowane przez projektodawcę działania wskazują jednoznacznie, że intencją projektu nie jest likwidacja OSP.

Źródła:

https://www.tvp.info/53772890/likwidacja-osp-ministrowie-odpowiadaja-na-zarzuty-ws-ochotniczych-strazy-pozarnych

https://remiza.com.pl/likwidacja-osp-to-wierutna-bzdura-rozmowa-z-sekretarzem-stanu-w-mswia-maciejem-wasikiem/

https://wpolityce.pl/polityka/550698-likwidacja-osp-bzdury-ministrowie-uspokajaja-i-wyjasniaja

https://www.gov.pl/web/mswia/nowe-rozwiazania-ustawowe-dla-ochotniczych-strazy-pozarnych

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochotnicza_stra%C5%BC_po%C5%BCarna_w_Polsce#Podstawy_prawne_dzia%C5%82alno%C5%9Bci

https://bezprawnik.pl/koniec-osp/

https://www.gov.pl/web/kgpsp/przedstawiamy-projekt-ustawy-o-ochotniczej-strazy-pozarnej

Projekt ustawy o OSP wersja do konsultacji Fot: Pixabay.com