Parę dni temu, użytkowniczka twittera o nazwie „PaniodPrawCzłowieka” umieściła komentarz, który stanowi o tym, że płód nie jest dzieckiem. Ta informacja może zaskakiwać, ponieważ nie jest zestawiona z żadną argumentacją na poparcie własnej słuszności. Przyjrzyjmy się zatem, jak ta kwestia wygląda od strony biologicznej oraz prawnej.

Płód jako dziecko w ujęciu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka

W rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dzieckadzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności (Art. 2.1.). Uzyskanie pełnoletności określają odrębne przepisy(Art. 2.2).

Z tego wynika, że dzieckiem można nazwać każde życie ludzkie od momentu poczęcia, aż do osiągnięcia 18 roku życia. Nie ma zatem różnicy w nazewnictwie ze względu na etap rozwoju owego życia. Dlatego też dzieckiem będziemy nazywać zarówno płód, jak i noworodka, dziecko, czy nastolatka.

Kiedy zaczyna się życie ludzkie?

„Komórkę jajową od momentu zapłodnienia nazywamy zarodkiem, ale nie ulega wątpliwości, że jest to człowiek.” prof. dr hab. med. Bogdan Chazan, specjalista krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii, „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe” nr 2/3/1999.

„Żywot człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia, to jest zapłodnienia i kończy się w momencie śmierci.” prof. zw. dr hab. med. Rudolf Klimek, członek Królewskiego Towarzystwa Lekarskiego w Londynie, CM UJ.

„Rozwój człowieka zaczyna się od połączenia dwu komórek – gamety żeńskiej, czyli komórki jajowej (oocytu), i gamety męskiej – plemnika, w akcji zapłodnienia.” prof. dr hab. med. Michał Troszyński, „Położnictwo. Ćwiczenia”, Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, str. 69.

„Rozwój dziecka zaczyna się nie w chwili jego urodzenia, lecz w momencie poczęcia.” prof. dr hab. med. K. Bożkowa, była dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w: Zdrowie rodziny, pod red. prof. dr hab. med. K. Bożkowej i dr med. A. Sitko, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1983, s. 35

Podsumowując, wypowiedź użytkownia twittera „PaniodPrawCzłowieka” jest fałszem. Wszelkie badania oraz stan prawny nie pozwalają na stwierdzenie, że płód nie jest dzieckiem.

Źródła:

twitter,

https://www.swietyjozef.kalisz.pl/OtoczmyTroskaZycie/10.html