W przestrzeni medialnej pojawia się wiele informacji dotyczących Polskiego Bonu Turystycznego (dalej PBT). Tak się składa, że nie wszystkie z tych informacji są prawdziwe. W związku z tym postanowiłem przybliżyć naszym czytelnikom całą sprawę. Co istotne, jeżeli przedsiębiorca chcę wziąć udział w programie Polskiego Bonu Turystycznego, to powinien zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych prowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną. Cały proces odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Słowem wstępu PBT jest owocem ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, która została uchwalona w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią koronawirusa (SARS-COV-2). Celem PBT jest wsparcie polskich rodzin, a także krajowej branży turystycznej. Świadczenie polega na przyznaniu jednego bonu w wysokości 500,00zł na każde dziecko, któremu przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu społecznego Rodzina 500+. Dziecku niepełnosprawnemu przysługuje dodatkowy bon, także w wysokości 500,00zł. Za pomocą bonu można opłacić usługi hotelarskie oraz imprezy turystyczne na terenie Rzeczpospolitej do 31 marca 2022 r. Bon nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne środki płatnicze.

W celu uzyskania bonu nie trzeba składać żadnych wniosków. Prawo do PBT jest ustalane przez Polską Organizację Turystyczną na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej można znaleźć listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi można zapłacić za pomocą PBT.

Obsługa PBT odbywa się za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS’u, w związku z czym by skorzystać z bonu należy wcześniej stworzyć konto na Platformie. Bon można aktywować w dowolnym momencie. W celu uzyskania dodatkowych 500,00 zł w związku z niepełnosprawnością dziecka, należy złożyć oświadczenie na Platformie. Oświadczenie stanowi podstawę do przyznania dodatku.

W celu dodatkowych pytań ZUS utworzył infolinię przeznaczoną specjalnie pod program PBT.

A co z przedsiębiorcami?

Jeżeli przedsiębiorca chcę wziąć udział w programie Polskiego Bonu Turystycznego, to powinien zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych prowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną. Cały proces odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Z perspektywy przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelowe pojawia się pytanie, czy może wystawić tzw. „fakturę na firmę”. Jednak art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym wyklucza taką możliwość. Jest tak dlatego, ponieważ prawo do PBT jest nabierane jako prawo dla prywatnej osoby fizycznej, nie zaś jak do osoby prawnej (m.in.p przedsiębiorstwa, spółki, stowarzyszenia, fundacji). Drugie pojawiające się pytanie, dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego VAT odnośnie polskich bonów turystycznych. Tutaj warto wspomnieć, że mogą zaistnieć dwa warianty: PBT może służyć do zapłaty zadatku, ale także do rozliczenia wykonanej usługi. Wykorzystanie PBT przed wykonaniem usługi hotelarskiej lub usługi imprezy turystycznej skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego VAT w stosunku do opłaconej w ten sposób kwoty. W pozostałej części obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymywania innych części płatności, w zakresie owych płatności.

Artur Tyński

Źródło:

  • Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym,
  • www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zus-filarem-polskiego-bonu-turystycznego/3483981