Mateusz Morawiecki wziął wczoraj udział w debacie w Parlamencie Europejskim, w którym mówił m.in. o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącym wyższości prawa krajowego nad unijnym. Wiele mediów polskich i zagranicznych skomentowało ów fakt. Część z nich pisze o Mateuszu Morawieckim, jako o „premierze”. Choć wszyscy spontanicznie wiemy, o co chodzi, warto pochylić się nad tym zagadnieniem, ponieważ polska Konstytucja nie posługuje się taką terminologią.

Kim jest premier?

Primus inter pares (łac. „pierwszy wśród równych sobie”) – określenie osoby, która posiada pewien autorytet wśród pozostałych członków grupy, do której należy, jednak nie wiąże się on z żadnymi specjalnymi przywilejami. Czasem określa się w ten sposób osobę, która jest nieoficjalnym liderem danej grupy. W polityce zwrotem primus inter pares i jego odpowiednikami określa się premiera” – podaje wikipedia.

Kim jest prezes rady ministrów?

Art. 148. Kompetencje Prezesa Rady Ministrów – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Prezes Rady Ministrów:
1) reprezentuje Radę Ministrów,
2) kieruje pracami Rady Ministrów,
3) wydaje rozporządzenia,
4) zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania,
5) koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów,
6) sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach,
7) jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej.

Podsumowanie

Gdy spontanicznie mówimy „premier Polski”, wszyscy wiedzą, że chodzi o Mateusza Morawieckiego. Warto jednak mieć świadomość tego, że Premier to pierwszy wśród równych, natomiast Prezes Rady Ministrów to ktoś „ponad”, kto kontroluje pracę członków Rady Ministrów i jest zwierzchnikiem. Jest to subtelna różnica i w zakresie codziennego posługiwania się tymi terminami zapewne nie robi różnicy. Jednak zgodnie z ustawą zasadniczą, Polska nie ma urzędu „premiera”, a właśnie Prezesa Rady Ministrów.

Źródła:

fot. wikipedia