Kilka dni temu dobiegła końca akcja gaszenia pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie ogień zajął ok. 5280 hektarów parku, co stanowi 9,5 % jego powierzchni. Prawdopodobnie przyczyną pożaru było wypalanie traw. Prokuratura bada też wątek celowego podpalenia. Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt zaostrzający przepisy. Tymczasem na terenie całej Polski występuje duże zagrożenie pożarowe.

Po wprowadzonych zmianach przepisów kara za wypalanie traw będzie wynosić 30 tys. zł. Dodatkowo sąd w ramach naprawienia szkody będzie mógł nałożyć prace społecznie użyteczne polegające między innymi na pracach przy zalesianiu.

W związku z dużym zagrożeniem pożarowym warto przypomnieć sobie podstawowe zasady zachowania w lesie:

 1. Nie używaj ognia otwartego pod żadną postacią,
 2. Nie pal papierosów,
 3. Nie zaśmiecaj lasu,
 4. Ogniska, grille rozpalaj tylko w miejscach wyznaczonych,
 5. Biwakuj tylko w miejscach do tego przeznaczonych,
 6. Czytaj leśne tablice informujące, że dany fragment lasu jest niedostępny.

Jeśli zauważysz pożar:

 1. Upewnij się że jesteś w bezpiecznym miejscu.
 2. Powiadom służby tel. 998 lub 112.
 3. Informując straż pożarną, zachowaj spokój i podaj :

– swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego dzwonisz,

– dokładną lokalizację pożaru, czy występuje zagrożenie dla ludzi,

– jeśli to możliwe także pozycję odczytaną z GPS- odczyt ze słupka kilometrażowego drogi.

 • Pozostawaj pod telefonem do czasu pojawienia się straży pożarnej.
 • Nie wjeżdżaj autem do lasu
 • Nie czyń z pożaru widowiska – udający się za strażakami ludzie z okolicznych miejscowości blokują drogi dojazdowe, utrudniają akcję gaśniczą, tymczasem pożar może rozprzestrzenić się w sposób niekontrolowany odcinając jedyną drogę ucieczki wszystkim zgromadzonym na miejscu osobom. W obecnej sytuacji epidemicznej masowe udawanie się w kierunku miejsca pożaru stanowi zarazem złamanie zakazu zgromadzeń! Nie dotyczy to służb.
 • Powiadom osoby znajdujące się w strefie zagrożenia.

Maria Podlodowska

Autorka tekstu jest współpracownikiem mediów akademickich.

Źródło:

gov.pl/facebook.com

https://resko.szczecin.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/widze-pozar-lasu-co-zrobic-#.Xqh6of1R3IU

https://www.straz.gov.pl/porady/Pozary_lasow