Nie jest prawdą, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego odmawiali podpisania uzasadnienia do wyroku stwierdzającego niekonstytucyjność tzw. przesłanki eugenicznej aborcji. Biuro Prasowe TK opublikowało oświadczenie, w którym zdementowało pojawiające się w tej kwestii fake newsy oraz przybliżyło dokładny przebieg procedury publikacyjnej.

W środę 27 stycznia Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku z 22 października 2020 r. (K 1/20), w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu zezwalającego na aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. W czwartek Dziennik Gazeta Prawna napisał, że „uzasadnienie do wyroku TK w sprawie aborcji pojawiło się nie wiadomo skąd. Część sędziów nie chciała go podpisać”. Dziennik podał także informację, iż „część członków składu orzekającego odmówiła podpisu po zapoznaniu się z dość bełkotliwym uzasadnieniem”.

W związku ze wskazanymi informacjami Biuro Prasowe Trybunału Konstytucyjnego opublikowało oświadczenie, w którym zdementowano pojawiające się w przestrzeni publicznej fake newsy dotyczące publikacji wyroku K 1/20. Podkreślono, iż nieprawdą jest, jakoby sędziowie TK odmawiali podpisania uzasadnienia do wskazanego wyroku. Przybliżono także sekwencję zdarzeń, związanych z procedurą publikacji. Poinformowano, iż uzasadnienie wyroku podpisane zostało 3 grudnia 2020 r. Następnie, sędziowie, którzy zgłosili zdanie odrębne, składali pisemne uzasadnienia, z których pierwsze zostało złożone 3 grudnia 2020 r., a ostatnie 27 stycznia 2021 r. W komunikacie wskazano, iż tego samego dnia, w którym złożone zostało ostatnie uzasadnienie zdania odrębnego, uzasadnienie wyroku wraz ze wszystkimi zdaniami odrębnymi zostało opublikowane na stronie internetowej TK zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na tydzień przed publikacją, w związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi publikacji wyroku i uzasadnienia, TK wydał komunikat, przybliżając aktualny stan procedury publikacji. Biuro Prasowe TK poinformowało, że sędziowie, którzy zgłosili zdania odrębne do wyroku, złożyli już pisemne uzasadnienia. Wskazano także, iż zgłoszone zostały 3 zdania odrębne do samego uzasadnienia i dwóch sędziów złożyło już swoje uzasadnienia.

W środę 27 stycznia po zamieszczeniu pisemnego uzasadnienia przez TK wyrok został opublikowany w Dzienniku Ustaw, uzasadnienie natomiast w Monitorze Polskim.

Jak wynika z informacji podanych przez TK, wyrok wraz z uzasadnieniem został opublikowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, kiedy stało się to możliwe po uzyskaniu wszystkich pisemnych uzasadnień do zdań odrębnych. Nie jest więc prawdą, jakoby sędziowie odmawiali podpisania uzasadnienia, a wszelkie pojawiające się zastrzeżenia zostały zgodnie z procedurą przekazane do Trybunału.

Źródła:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8078972,wyrok-tk-aborcja-uzasadnienie-wyroku.html

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/tk-nieprawda-jest-jakoby-sedziowie-trybunalu-odmawiali-podpisania-uzasadnienia-wyroku-ws-aborcji,121575.html

https://trybunal.gov.pl/wiadomosci/uroczystosci-spotkania-wyklady/art/oswiadczenie

Fot: https://trybunal.gov.pl/