Ministerstwo Cyfryzacji zdementowało informacje portalu SuperBiznes o rzekomej konieczności powszechnej wymiany routerów Wi-Fi w związku z nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Resort podkreśla, że konieczność taka nie będzie dotyczyć konsumentów a jedynie podmiotów należących do KSC, i tylko wtedy, gdy określony dostawca zostanie uznany za dostawcę wysokiego ryzyka.

W ostatnim czasie w mediach pojawiła się informacja, zgodnie z którą według nowej ustawy  o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa Polacy będą zmuszeni wymienić dotychczasowe routery Wi-Fi. Informację podał portal SuperBiznes. W artykule opublikowanym na stronie portalu wskazano, że „chociaż w ustawie nie ma ani słowa o Chinach, ani o firmie Huawei, to od razu stało się jasne, że przepisy mają wyeliminować chińskiego giganta z polskiego rynku”. W artykule podkreślono, iż projekt ustawy spotkał się z szeroką krytyką ze strony wielu podmiotów.

Podane przez portal informacje o rzekomej konieczności powszechnej wymiany routerów zdementowało Ministerstwo Cyfryzacji, wskazując, że są one nieprawdziwe. „To nieprawda. Polacy nie będą musieli wymieniać routerów wi-fi. Uspokajamy – ustawa, nad którą pracujemy nie wprowadza takiej konieczności”-czytamy na twitterowym profilu ministerstwa.

Informację zdementowano także na stronie internetowej ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/polacy-beda-musieli-wymienic-router-wi-fi-nieprawda

O sprawie pisał m.in. portal CyberDefence24, powołując się na ministerialne dementi oraz wskazując, że „obywatele mogą być spokojni o swoje urządzenia”. 

W oświadczeniu opublikowanym na stronie ministerstwa wskazano, że projektowane zmiany przepisów dotyczą przede wszystkim zwiększenia skuteczności krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym zwiększenia odporności na cyberzagrożenia oraz bezpiecznego wdrożenia sieci 5G. Resort wskazał, iż żadne ograniczenia wynikające z projektu nowelizacji nie będą dotyczyły konsumentów, ponieważ nie są oni uważani za podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Decyzja o uznaniu dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w projektowanych przepisach dotyczy: „operatorów usług kluczowych, infrastruktury krytycznej, przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo obronnym, dostawców usług cyfrowych i podmiotów publicznych”. Wskazano, iż regulacje te dotyczą więc określonej kategorii podmiotów związanych z cyberbezpieczeństwem, a nie konsumentów.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, iż „Szczególne działania muszą być podjęte wobec sprzętu i oprogramowania pochodzącego od dostawców wysokiego ryzyka. Podmioty Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa nie będą mogły wprowadzać do użytkowania sprzętu, oprogramowania i usług stwarzających wysokie ryzyko oraz będą musiały wycofać z użytkowania sprzęt, oprogramowanie i usługi określone w ocenie danego dostawcy sprzętu lub oprogramowania nie później niż 5 lat od dnia ogłoszenia komunikatu o ocenie”.  Jak podkreśla ministerstwo, z przepisów jasno wynika, iż nawet jeśli dostawca zostanie uznany za dostawcę wysokiego ryzyka, decyzja w tym zakresie nie będzie odnosiła się do ograniczeń w sprzedaży i użytkowaniu oprogramowania, urządzeń bądź usług, oferowanych przez takiego dostawcę podmiotom, które nie należą do ustawowego katalogu podmiotów objętych wymaganiami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Ograniczenia nie dotyczą więc konsumentów.

Konkluzja wynikająca z zarówno z projektowanego brzmienia przepisów nowelizacji, jak i ministerialnego komentarza jest jednoznaczna: Polacy nie będą musieli wymieniać routerów Wi-Fi, ponieważ projekt ustawy nie przewiduje konsekwencji w postaci ograniczenia sprzedaży artykułów oferowanych przez dostawcę, uznanego za dostawcę wysokiego ryzyka konsumentom. Dotyczy wyłącznie podmiotów objętych Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa.

Źródła:

https://superbiz.se.pl/wiadomosci/polacy-beda-zmuszeni-wymieniac-routery-wifi-to-efekt-ustawy-o-cyberbezpieczenstwie-aa-tYhX-mpqo-D6uv.html

https://www.cyberdefence24.pl/armia-i-sluzby/polacy-beda-zmuszeni-do-wymiany-routerow-wi-fi-kprm-to-fake-news

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/polacy-beda-musieli-wymienic-router-wi-fi-nieprawda

Projekt z dnia 7 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych,

Fot: Pixabay