Wyniki badań przeprowadzonych przez zespół z jednego ze szwedzkich uniwersytetów wykazały, że spośród 3039 przestępców skazanych za gwałt na kobiecie w latach 2000-2015, blisko 60% stanowili imigranci. Mimo że badania zostały przeprowadzone z zachowaniem pełnego obiektywizmu, a kwestia narodowości była tylko jedną ze zmiennych ujawnionych w czasie badań, szwedzka prokuratura wszczęła śledztwo wobec badaczy. Argumentowano, iż naukowcy „nie mieli zezwolenia na wykorzystywanie danych wrażliwych”, takich jak narodowość.

Prof. Kristina Sundquist z Uniwersytetu w Lund dowiodła, że za większość gwałtów w Szwecji odpowiadają imigranci. Zespół pracujący pod jej kierownictwem opublikował wyniki badań 3 tysięcy wyroków sądowych. Wynik te wskazują, iż prawie 60% osób skazanych w Szwecji za gwałt w latach 2000-2015 miało obce pochodzenie.

Wskutek skargi doktorantki z Uniwersytetu w Goeteborgu, sprawa trafiła do prokuratury. Ta odmówiła jednak wszczęcia śledztwa.

Jednakże prokuratura wszczęła później śledztwo na wniosek Izby Odwoławczej ds. Etyki Badań Naukowych (ONEP). Kierująca badaniami profesor Sundquist jest podejrzana o złamanie ustawy o etyce badań naukowych. Zdaniem śledczych badacze nie posiadali zezwolenia na wykorzystanie wrażliwych danych, a za takie właśnie przyjmuje się statystyki dotyczące narodowości, pochodzenia etnicznego, czy też religii.

„Chociaż naukowcy otrzymali dostęp do informacji, które dostarczyły wiedzy przedstawionej w artykule, to nie mieli zezwolenia na ich wykorzystywanie”- podkreśliła, cytowana przez dziennik.pl ONEP we wniosku skierowanym do prokuratury.

Prof. Khoshnood:nie wiedzieliśmy wcześniej, co pokaże badanie”

Co ciekawe, badanie nie było ułożone „pod tezę”, ale w związku z rosnącą w Szwecji liczbą przestępstw seksualnych w tym gwałtu, miało na celu sprofilowanie typowego sprawcy, co z kolei miało służyć przyszłej prewencji. Jak wskazał jeden z uczestniczących w projekcie  badaczy prof. Ardavan Khoshnood (mający imigranckie pochodzenie), cytowany przez niezależna.pl.:Niespodziewanie ta zmienna (kwestia narodowości) okazała się być dość istotna, a przecież nie wiedzieliśmy wcześniej, co pokaże badanie. Chcieliśmy stworzyć jakiś profil sprawcy, wiedzieć, kto jest typowym sprawcą”.

W badaniu wykorzystano informacje ze Szwedzkiego Rejestru Przestępczości. Uwzględniono przestępców w wieku od 15 do 60 lat skazanych za gwałt w latach 2000-2015.

W ramach badań zespół przeanalizował „informacje o osobach ze szwedzkich rejestrów populacyjnych o zasięgu krajowym. Rejestry te zostały połączone przy użyciu niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego każdej osoby, zastąpionego numerem seryjnym w celu zachowania poufności. Gwałt zdefiniowano zgodnie ze szwedzkim kodeksem karnym. Ich rozdziały i sekcje kodeksu karnego, a także kodeksy karne określone przez Krajową Radę ds. Zapobiegania Przestępczości”.

W latach 2000-2015 łącznie 3039 przestępców zostało skazanych za gwałt na kobiecie, 59,2% to imigranci

Przeprowadzone badania dostarczyły następujących wyników:

  • W latach 2000-2015 łącznie 3039 przestępców zostało skazanych za gwałt na kobiecie
  • Większość sprawców stanowili mężczyźni (99,7%)
  • Z całej grupy badanych przypadków ( n  = 3039), większość sprawców ( n  = 1800; 59,2%) stanowili imigranci, z których prawie połowa ( n =  1451; 47,7%) urodziła się poza Szwecją

Jak podkreślił prof. Khoshnood, cytowany przez gość.pl „Jednym z powodów, dla których naukowcy powstrzymywali się od przeprowadzania badań biorących pod uwagę kwestie etniczne, narodowościowe lub pochodzenie może być obawa o wyniki pokazujące, że występuje nadreprezentacja takich osób. Badacze nie chcieli być oskarżani o przyczynianie się do ksenofobii”.

Źródła:

https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/8281704,szwecja-imigranci.html

https://www.gosc.pl/doc/7190750.Szwecja-Profesor-dowiodla-ze-wiekszosc-gwaltow-dokonuja

https://niezalezna.pl/416432-wiekszosci-skazanych-za-gwalty-w-szwecji-to-imigranci-ale-problem-maja-naukowcy-ktorzy-o-tym-pisza

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20961790.2020.1868681

Fot: Pixabay.com