W rozmowie dla Gazety Wyborczej, Pani Anna Mazurczak wyraziła pogląd: „To, że ktoś rodzi się w Hiszpanii, Holandii czy Wielkiej Brytanii, nie powoduje jeszcze, że automatycznie nabywa obywatelstwo tego państwa”. Należy stwierdzić, że kwestia obywatelstwa ma dwie podstawowe – odmienne zasady – prawo ziemi lub prawo krwi. Zgodnie z pierwszą – obywatelstwo nabywa się poprzez urodzenie na terytorium danego państwa. Druga zaś stanowi, że obywatelstwo dziecka zależy od obywatelstwa rodziców. Jak jest jednak w przypadku ww. krajów?

Obywatelstwo brytyjskie

Można je nabyć po spełnieniu pewnych wytycznych.

  • osoby, których małżonek/małżonka lub partner/partnerka ma obywatelstwo brytyjskie — w tej sytuacji musimy mieszkać w UK co najmniej 3 lata
  • rezydent w UK
  • osoby, których rodzice posiadają brytyjskie obywatelstwo
  • dziecko, którego co najmniej jeden z rodziców ma obywatelstwo brytyjskie

Obywatelstwo holenderskie

Urodzenie na terenie kraju nie gwarantuje automatycznie obywatelstwa. Obowiązuje zatem zasada prawa krwi – dziecko otrzymuje ma takie obywatelstwo, jak rodzice. Możemy się o nie ubiegać w późniejszym czasie, gdy:

  • Mieszkamy w Holandii nieprzerwanie od urodzenia
  • Mieszkamy w Holandii nieprzerwanie od minimum (proces naturalizacji)
  • Zawarliśmy związek małżeński z obywatelem/obywatelką Holandii

Obywatelstwo hiszpańskie

Tutaj sprawa przedstawia się inaczej, ponieważ zgodnie z hiszpańskim prawem, dziecko urodzone na terenie Hiszpanii może nabyć obywatelstwo, nawet, jeśli jego rodzice nie są obywatelami Hiszpanii. Na idealista.com czytamy: „Jeśli Twoi rodzice są Hiszpanami, lub chociaż jedno z nich, masz prawo do hiszpańskiego paszportu. Podobnie, jeśli urodziłeś się na terytorium hiszpańskim, nawet jeśli dotyczy to rodziców spoza Hiszpanii, również możesz otrzymać obywatelstwo. Ponadto Hiszpania ma specjalny traktat z Żydami sefardyjskimi, którzy pierwotnie pochodzili z tego obszaru, a następnie wyemigrowali. Każdy, kto jest w stanie wyśledzić swój rodowód z powrotem do tej linii, może również ubiegać się o obywatelstwo hiszpański„. Jeśli prawo ojczyzny rodziców dziecka urodzonego w Hiszpanii nie przesądza o obywatelstwie dziecka urodzonego za granicą, takie dziecko może otrzymać obywatelstwo hiszpańskie. Jeśli co najmniej jedno z rodziców jest Hiszpanem/Hiszpanką, to także i dziecko otrzymuje obywatelstwo hiszpańskie.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że są kategorie sytuacji, w których dziecko urodzone w Hiszpanii z rodziców nie-Hiszpanów, automatycznie nabywa obywatelstwo hiszpańskie. Należy więc doprecyzować, że Polacy, mający rodziców Polaków, nie mogą automatycznie nabyć obywatelstwa hiszpańskiego, w przypadku gdy urodzą się w Hiszpanii, jednak w przypadku innych narodowości jak najbardziej istnieje taka możliwość.

Źródła:

https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,27413831,polska-uznaje-zwiazki-jednoplciowe-chlopak-staral-sie-o-zasilek.html#S.DT-K.C-B.1-L.1.duzy

https://www.idealista.com/pl/news/porady-finansowe-hiszpania/2018/08/02/6170-jak-uzyskac-obywatelstwo-hiszpanskie

https://www.monito.com/pl/wiki/obywatelstwo-brytyjskie

https://www.monito.com/pl/wiki/obywatelstwo-holenderskie

https://www.immigrationspain.es/en/child-born-in-spain-citizenship/