We wrześniu minęła kadencja Adama Bodnara na funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednak z uwagi na brak wyboru przez Parlament nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, przy wątpliwości wielu konstytucjonalistów Adam Bodnar wciąż pełni funkcję. Mimo to dzisiaj największe kontrowersje nie są wzbudzane przez Adama Bodnara, a przez jego podopieczną Zuzanne Rudzińską-Bluszcz, która chwaliła się poparciem ponad 1000 organizacji społecznych. Jak się okazuje, nie wszystkie organizacje są świadome udzielenia poparcia, a niektóre nawet nie istnieją. 

Źródło: Pixabay

W dn. 9 września 2020 r. powinna skończyć się kadencja wzbudzającego kontrowersje Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Adama Bodnara. Adam Bodnar przed objęciem konstytucyjnej funkcji reprezentanta obywateli współpracował ze skrajnie lewicową Fundacją Batorego, a także kontrowersyjną z uwagi na powiązania kapitałowe oraz personalne ClientEarth Polska. W roku 2011 został odznaczony Nagrodą Tolerancji przez polskie organizacje LGBT, a 8 dni po zarządzeniu przegranych dla liberałów wyborów parlamentarnych 2015 r. został wybrany wspólnie przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej oraz Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej na funkcje Rzecznika Praw Obywatelskich, którą rozpoczął pełnić w dn. 9 września 2015 r.

W trakcie swojej kadencji m.in. otrzymał Nagrodę Radia TOK FM im. Anny Laszuk oraz został włączony w środowisko Alumni Impact Award Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego, którego fundatorem jest kontrowersyjny finansista George Soros (jednocześnie będący fundatorem Fundacji im. Stefana Batorego, z którą wcześniej funkcjonował Adam Bodnar).

Ze środowiska Adama Bodnara wywodzi się mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, którą politycznie (podobnie jak wcześniej kandydaturę Adama Bodnara) poparły Kluby parlamentarne Lewicy oraz Koalicji Obywatelskiej. Przed wygaśnięciem kandydatury Adama Bodnara (przypadającym na 9 września 2020 r.) konkurencyjnych kandydatur nie ogłoszono, a głosowanie zaplanowane na 17 września się nie potworzyło. Kolejne głosowanie zaplanowane na 7 października także się nie odbyło. W końcu 22 października doszło do głosowania nad jej kandydaturą, jednak większość parlamentarna odrzuciła jej kandydaturę („przeciw” zagłosowało 237 posłów, „za” 201, a 9 wstrzymało się od głosu). Sytuacja powtórzyła się 20 listopada, gdy Sejm ponownie odrzucił jej kandydaturę („przeciw” zagłosowało 244 posłów, „za” 204, a 3 wstrzymało się od głosu).

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/osoba/zuzanna-rudzińska-bluszcz

Kandydatka Zuzanna Rudzińska-Bluszcz poza poparciem liberalnych oraz lewicowych środowisk politycznych chwaliła się także poparciem najpierw 300, później 500, następnie 700, a w końcu ponad 1000 organizacji pozarządowych. W tym momencie na swoim profilu na Twitterze prof. Stanisław Żerko zadał pytanie: „to ile nasz umęczony kraj ma tych organizacji w sumie?” i załączył link do listy. W ten sposób zaczęło wielkie sprawdzanie listy poparcia dla kandydatki Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.

Pierwsze co się rzuciło w oczy, to w przypadku, gdy dana organizacja posiadała struktury centralne oraz struktury lokalne, to każde z licznych, lokalnych kół poszczególnych organizacji było liczone jako osobna, autonomiczna organizacja. Co ciekawe na liście można znaleźć dość absurdalne organizacje z perspektywy roli, jaką pełni Rzecznik Praw Obywatelskich, czyli  koła dzielnicowe, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia użytkowników rodzinnych ogródków działkowych. Ponadto na liście zostały znalezione przez internautów uczniowskie kluby judo, Kluby Miłośników Dobrego Wojaka Szwejka, Fundacja im. Człowieka Bobra z Bobrzyc, Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy Zjednoczenie i szereg innych, nieistniejących organizacji.

Prof. Żerko kontynuuje: „Zadzwoniłem na numer podany na stronie Stow. Matecznik. Sympatyczny pan nic nie wie, że Stowarzyszenie wsparło Panią Zuzannę Rudzińską-Bluszcz (nie wie, kto to) i że znajduje się na liście organizacji ją wspierających. Można by w ten sposób zweryfikować inne podpisy.”

Obserwacje potwierdza Karol Durdewicz: „Czytając ten wpis wpadłem na pomysł, że też zweryfikuję to sobie. Wszedłem na spis fundacji, wybrałem losowo pozycję nr 100 czyli Fundację „Znaczenie” Kraków. Pan, który odebrał był zaskoczony (…) i powiedział, że nikogo nie popierał. Wyboru dokonałem losowo. Powiedziano mi, że nikt z Fundacji „Znaczenie” Kraków, nie popierał żadnej Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz!! Czyżby lewica łgała? (…) Dla rozjaśnienia. Fundacja „Znaczenie” Kraków znajduję się na 100 miejscu tej listy, na której są fundację „rzekomo” (?) popierające kandydatkę.

Coś niebywałego czy oni sądzą, że można wkleić sobie wszystko, a nikomu nie wpadnie na myśl, żeby to zweryfikować, chociaż częściowo? To ja mogę powiedzieć, że popiera mnie Bill Clinton.”

Niektóre organizacje, podobnie jak Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Eden oświadczyły już, że nie udzielają żadnego poparcia kandydatce Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz i nie wiedzą, skąd znalazły się na liście.

https://twitter.com/StZerko?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1344262238807465987%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tysol.pl%2Fa59022-Kompromitacja-Sprawdzono-liste-poparcia-kandydatki-1200-organizacji-spolecznych-na-RPO

W związku z powyższym warto zwrócić uwagę, na organizacje odpowiedzialne za zbieranie list poparcia dla kandydatki.

Oficjalnie są to Fundacja Watchdog Polska, czyli organizacja pozarządowa, która powinna zajmować się monitorowaniem i upublicznianiem działań podejmowanych przez instytucje publiczne oraz prywatne, w sytuacji, gdy występują nieprawidłowości w ich działaniach, a także   portal ngo.pl zarządzany przez Stowarzyszenie Klon-Jawor.

Jak napisali na Twitterze przedstawiciele Fundacji Watchdog Polska: Nie byli jednak w stanie skontrolować każdego ze zgłoszeń, więc mogło dochodzić do sytuacji, że ktoś obcy wysyłał informacje o rzekomym poparciu jakichś stowarzyszeń. Ta informacja zaskoczyła internautów, a część była wręcz oburzona.

„Właśnie państwa działanie zmieniło reguły gry” – napisało więc w komentarzu Watchdog Polska. „Wcześniej nie byli państwo zainteresowani, więc można było ufać i działać swobodnie. Teraz już nie. Szkoda, bo społeczeństwo, w którym sobie ufamy, jest lepsze niż państwa propozycja” – zaznaczono.

„To jakiś żart?” – dopytywali internauci. „Wystarczy wpisać nazwę stowarzyszenia i nazwę miejscowości. Przecież każdy tam może wpisać nazwę dowolnego stowarzyszenia i wysłać” – pisali.

„Oczywiście” – odpowiedział Watchdog Polska.

Poza wyżej wspomnianymi organizacjami oficjalnie zbierającymi wyrazu poparcia dla kandydatki, warto wspomnieć, że czynnie zaangażowana w akcje była kontrowersyjna Fundacja im. Stefana Batorego.

Źródło: archiwum własne

Ta sama z której przeszedł do gabinetu Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Fundacja im. Stefana Batorego jest organizacją pozarządową ufundowaną w 1988 r. przez amerykańskiego finansistę George’a Sorosa. Fundacja deklaruje, że jej zadaniami są poprawa polskiej jakości demokracji, wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym, rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej. Podstawową metodą osiągania wymienionych zadań jest udzielanie dotacji finansowych innym stowarzyszeniom oraz fundacjom. Poza tym fundacja między innymi organizuje konferencje, debaty, wizyty studyjne, szkolenia oraz prowadzi kampanie społeczne.

Fundacja im. Stefana Batorego jest operatorem programu społeczeństwa obywatelskiego Funduszy Norweskich oraz Funduszy Europejskiego Obszaru. Wiele organizacji społecznych zarzuciło Fundacji m. Stefana Batorego stronniczość oraz brak rzetelności przy alokacji środków dla organizacji pozarządowych. W apelu organizacji pozarządowych została podniesiona faworyzacja dużych ośrodków miejskich oraz tendencyjna interpretacja podjęć dyskryminacji i wykluczenia przy braku poszanowania dla polskiego porządku konstytucyjnego. Mówiąc wprost szczególna faworyzacja organizacji o charakterze liberalnym oraz lewicowym.

Źródło: Onet.pl

W dzisiejszej odpowiedzi kandydatka Zuzanna Rudzińska-Bluszcz mówi: „To organizacje same zbierały podpisy dla mnie, za co im bardzo dziękuję. W tej chwili wyjaśniamy każde zgłoszenie.”

Informacja jakoby organizacje same zbierały podpisy także nie jest prawdziwa, ponieważ zbiórka była koordynowana przez Irenę Teleżyńską, pełniącą funkcje Koordynatora współpracy z organizacjami społecznymi w sztabie Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Pani Irena Teleżyńska była bezpośrednio odpowiedzialna za przesyłanie mail do organizacji pozarządowych. 

Źródło: archiwa własne

Źródła:

https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/7818654,adam-bodnar-koniec-kadencja-stanowisko-ue.html

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=58BB16EF190A51E0C125860F00447C08

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=5609986CFEE96A4EC125860F004275A8

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=9&NrPosiedzenia=19&NrGlosowania=76

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=9&NrPosiedzenia=21&NrGlosowania=149

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/wybor-nowego-rpo-glosowanie-spadlo-z-porzadku-obrad-sejmu,503627.html

https://twitter.com/StZerko?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1344255377978904576%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tysol.pl%2Fa59022-Kompromitacja-Sprawdzono-liste-poparcia-kandydatki-1200-organizacji-spolecznych-na-RPO

https://twitter.com/StZerko?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1344262238807465987%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tysol.pl%2Fa59022-Kompromitacja-Sprawdzono-liste-poparcia-kandydatki-1200-organizacji-spolecznych-na-RPO

https://www.tvp.info/51586999/stowarzyszenie-wycofuje-poparcie-zuzanny-rudzinskiej-bluszcz
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/lista-podpisow-poparcia-rpo-rudzinska-bluszcz-komentuje/5h2ltwe