Od 2015 r. w spółkach Skarbu Państwa nie można przeprowadzić kontroli poselskiej? Powyższej informacji zaprzecza zarówno treść aktualnie obowiązujących przepisów, jak i fakt przeprowadzenia w ostatnim roku takich kontroli m.in. w Poczcie Polskiej S.A. czy w CPK sp. z o.o. 

W ostatnim czasie w mediach pojawiła się informacja, zgodnie z którą od 2015 r. poseł nie może przeprowadzać kontroli poselskiej w spółkach Skarbu Państwa. Informację taką podała na początku kwietnia poseł PO Agnieszka Pomaska na antenie Radia Zet, wskazując, że niektóre spółki SP znajdują się poza jakąkolwiek kontrolą.

Wskazana informacja nie ma jednak odzwierciedlenia w aktualnie obowiązujących aktach prawnych. Zgodnie z art. 19 Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, „W wykonywaniu mandatu poseł lub senator ma prawo, jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej”. Przepis ten obowiązuje od 1996 roku, natomiast obecna treść tego przepisu została ustalona w 2011 r. i od tego czasu nie ulegała modyfikacjom.

Z przywołanej regulacji jasno wynika więc, że posłowi lub senatorowi przysługuje prawo kontroli określonych podmiotów w tym także spółek, w których udziałowcem jest Skarb Państwa.

O sprawie pisał także portal Demagog.org, wskazując, na kontrole poselskie przeprowadzone w ciągu ostatniego roku.

Wśród kontroli poselskich przeprowadzonych w ostatnim roku w spółkach Skarbu Państwa można wymienić przykładowo kontrolę posłów KO w Poczcie Polskiej S.A. w czerwcu 2020 r.

oraz przeprowadzoną w październiku 2020 kontrolę w CPK sp. z o.o.

W kontekście przywołanej regulacji, oraz faktów w postaci przeprowadzonych w 2020 r. kontroli poselskich, należy stwierdzić, iż słowa o rzekomym braku możliwości dokonywania przez posłów kontroli w spółkach Skarbu Państwa są nieprawdziwe.

Źródła:

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/agnieszka-pomaska-podejrzewamy-ze-w-spolkach-skarbu-panstwa-przewalane-sa-pieniadze/gbszh82

https://www.youtube.com/watch?v=l08v6kNIrI4&t=1920s

https://demagog.org.pl/wypowiedzi/czy-za-rzadow-pis-nie-mozna-juz-przeprowadzac-kontroli-poselskich/

Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799).

https://biznes.trojmiasto.pl/Marek-Rutka-zapowiada-kontrole-poselska-w-Lotosie-i-interwencje-w-Enerdze-n147562.html