W ramach przedłużających się prac początkowych polskiego programu jądrowego jednym z najważniejszych zagadnień pozostaje wybór zagranicznego partnera oferującego technologie, know-how, a także paliwo. Od początku programu trzema najpoważniejszymi oferentami pozostają przedsiębiorstwa z Francji, Korei Południowej oraz Stanów Zjednoczonych. Na kanwie tych wydarzeń europarlamentarzysta Radosław Sikorski (Europejska Partia Ludowa, Platforma Obywatelska) napisał tweeta, w którym stwierdził, że najnowocześniejsze siłownie atomowe czwartej generacji są produkowane przez Francję. To fakenews, o czym w tekście.

Źródło: Twitter

W ramach przedłużających się prac początkowych polskiego programu jądrowego jednym z najważniejszych zagadnień pozostaje wybór zagranicznego partnera oferującego technologie, know-how, a także paliwo. Od początku programu trzema najpoważniejszymi oferentami pozostają przedsiębiorstwa z Francji, Korei Południowej oraz Stanów Zjednoczonych. Na kanwie tych wydarzeń europarlamentarzysta Radosław Sikorski (Europejska Partia Ludowa, Platforma Obywatelska) napisał tweeta, w którym stwierdził, że najnowocześniejsze siłownie atomowe czwartej generacji są produkowane przez Francję.

Wpis europarlamentarzysty Radosława Sikorskiego można potraktować jako fakenews, ponieważ obecnie Francja nie buduje reaktorów czwartej generacji, natomiast sam projekt badawczy mający na celu opracowanie niniejszej technologii został zawieszony jeszcze w 2019 r. Aktualnie najnowocześniejsze elektrownie jądrowe budowane na świecie są zaopatrywane w reaktory trzeciej generacji (co przykładowo ma miejsce w Finlandii, która swój program jądrowy opiera o współprace ze wspomnianą Francją), a na wstępnym etapie komercjalizacji projektu pozostają małe elektrownie modułowe budowane przez Stany Zjednoczone oraz Federacje Rosyjską.

Francuska Komisja ds. Energii Atomowej i Alternatywnej (CEA) informowała, że jest zainteresowana komercjalizacją reaktorów czwartej generacji, jednak nie planuje prac nad nimi w perspektywie krótko- ani średniookresowej. Jak dodają ich pierwsze próby wdrożenia w przemyślę może nastąpić najwcześniej w latach 2040- 2050. Francja jest członkiem skupiającego 14 państw Forum IV Generacji, które jest przestrzenią do prowadzenia badań nad reaktorami czwartej generacji, pracę Forum trwają od 2000 r., jednak jak dotąd prace nie przeszły z etapu koncepcyjnego do etapu przemysłowego.

Warto wspomnieć, że od 2012 r. swój własny projekt badawczy realizuje Chińska Republika Ludowa, chcąc stworzyć reaktor wysokotemperaturowy, chłodzony za pomocą gazu. Cechą wyróżniającą tej konstrukcji ma być rdzeń usypany z nowoczesnego paliwa opartego o TRISO (izotropowe ceramiczne paliwo trójwarstwowe). Chińczycy już prowadza testy symulujące wysokie temperatury oraz zmiany ciśnienia, jakim będzie poddawany system reaktora podczas użytkowania przemysłowego. W związku z czym najprawdopodobniej chiński reaktor będzie pierwszym reaktorem czwartej generacji, który zostanie włączony do eksploatacji.

Źródła:

https://sobieski.org.pl/wp-content/uploads/Raport-SMR-dla-Polski-Instytut-Sobieskiego-12-2019.pdf

https://world-nuclear-news.org/Articles/Hot-functional-testing-of-HTR-PM-reactors-starts

https://www.cea.fr/Pages/domaines-recherche/energies/energie-nucleaire/reacteurs-nucleaires-futur.aspx