Obostrzenia wprowadzane przez koronawirusa potrafią wzbudzić wiele emocji, a przeciągająca się pandemia jedynie je wzmaga. Na tej kanwie ostatnio został rozpowszechniony przez jedną z parlamentarnych partii politycznych fakenews. Warto go sprostować. Republika Litewska nie zniosła zakazu noszenia maseczek, co najwyżej go poluzowała.

Źródło: Facebook

Jeden z oddziałów terenowych parlamentarnej partii Konfederacja Korony Polskiej, na której czele stoi poseł Grzegorz Braun (koło poselskie Konfederacji), opublikował w ostatnim czasie grafikę rozpowszechniającą fakenewsa. Grafika wpisuję się w szerszą kampanię antyobostrzeniową oraz niezadowolenie z polityki realizowanej przez rząd Mateusza Morawieckiego wobec pandemii ze strony członków Konfederacji Korony Polskiej.

Grafika przedstawia uśmiechniętych obywateli, którzy z radością ściągają maski, a nad nimi powiewają żółto-zielono-czerwone flagi Republiki Litewskiej. Na grafice znajduje się napis: „Litwa znosi nakaz chodzenia w masce. Skoro Litwini mogą to dlaczego my nie możemy?!”.

Całość jest okraszona podpisem: „Od wczoraj na Litwie nie ma obowiązku chodzenia w maseczce na zewnątrz! Dlaczego nasza władza zamiast brać przykład Litwy, to jeszcze bardziej zaostrza przepisy, i nakazuje chodzić tylko i wyłącznie w maseczce chirurgicznej (zakazuje przyłbic, chust i kominów)? Dlaczego na Litwie można a w Polsce nie można? Czym różnią się Litwini od Polaków?”

Jako że Litwa jest państwem granicznym do Rzeczypospolitej, a analitycy epidemiologiczni zwracają uwagę, że zbliżamy się do trzeciej fali, której pik ma być osiągnięty na przełomie marca i kwietnia, to tym bardziej warto się przyjrzeć, co tak naprawdę zostało uchwalone przez litewskich rządzących.

Od czwartku 25 lutego 2021 na terytorium Litwy częściowo złagodzono wymagania dotyczące masek. Maseczki nie są już obowiązkowe na zewnątrz, ale jedynie pod warunkiem, że w promieniu dwóch metrów od człowieka nie będzie innych osób. Zasada ta nie dotyczy najbliższej rodziny, tj. współmałżonków i dzieci. Ponadto nadal obowiązuje na Litwie noszenie maseczek w pomieszczeniach. Warto dodać, że do 31 marca 2021 na terenie całego państwa przedłużono wewnętrzną kwarantannę (wprowadzoną w listopadzie ubiegłego roku). Ograniczenie przemieszczania się osób między gminami zostało przedłużone do 15 marca.

Źródła:

https://www.facebook.com/KonfederacjaKoronyPolskiej39

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8053571476ac11eb9fc9c3970976dfa1