Robert Biedroń, jeden z liderów LEWICY, a także przewodniczący partii Wiosna na kanwie paru spraw sądowych dotyczących obrazy uczuć religijnych powiedział w trakcie programu Fakty po Faktach, jakoby sankcja za obraze uczuć religijnych miała obowiązywać jedynie w Polsce oraz państwach islamu. To fakenews.

Sankcja prawna za obrazę uczuć religijnych jest standardem dla państw pierwszego świata.

W cieszącym się dużą popularnością programie publicystycznym Fakty po Faktach wydawanym przez stacje TVN w dniu 2 marca bieżącego roku gościł europarlamentarzysta, a jednocześnie jeden z liderów LEWICY i przewodniczący partii Wiosna – Robert Biedroń. Temat obrazy uczuć religijnych miał miejsce na kanwie spraw sądowych dotyczących lewicowych aktywistek profanujących wizerunek Najświętszej Marii Panny, a także towarzysząca im czasowo sprawa muzyka metalowego Nergala, który był sądzony za to samo. Wyroki kończące sprawy w I instancji w obydwu przypadkach były różne i w obydwu zapewne dojdzie do apelacji, ale nie o prawie procesowym dzisiaj będziemy pisać. Europarlamentarzysta Robert Biedroń powiedział, że niniejszy przepis unormowany w artykule 196 Kodeksu Karnego, a dotyczący właśnie sankcjonowania obrazy uczuć religijnych, miałby funkcjonować jedynie w reżimie prawnym Polski oraz państw kultury islamskiej. Lider LEWICY podkreślił, że taka norma prawna jest ewenementem.

Wypowiedź europarlamentarzysty należy ocenić, jako fakenews, a nawet element szerszej dezinformacji wymierzonej na osiągnięcie zmian społecznych i celów politycznych. Norma wyartykułowana w polskim kodeksie karnym jest standardem obowiązującym w państwach pierwszego świata. W samej Unii Europejskiej państwami, których systemach prawnych znajduje się niniejsza norma są Austria, Dania, Finlandia, Grecja, Włochy, Irlandia, Holandia, Cypry, Chorwacja, Czechy, Hiszpania, Niemcy, Litwa, Holandia, Portugalia oraz Słowacja.

Źródła:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2012-009015_PL.html

https://ekai.pl/ochrona-uczuc-religijnych-standardem-wielu-panstw-unii-europejskiej/

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/o-swobodzie-religijnej-na-swiecie-raport-departamentu-stanu-usa

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/Magdalena-Budyn-Kulik-Znieważenie-uczuć-religijnych.-Analiza-dogmatyczna-i-praktyka-ścigania-100.pdf