Prezes PiS nie zapowiedział przywrócenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej. Wbrew medialnym doniesieniom, wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego dotycząca prac nad projektem ustawy o powszechnym obowiązku obrony, nie dotyczyła przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Wskazywała za to na zdolność polskiej obrony narodowej do przeciwdziałania zagrożeniom czy katastrofom naturalnym.

Kiedy w połowie września wicepremier Jarosław Kaczyński wspomniał o pracach nad ustawą o powszechnym obowiązku obrony, w mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje na temat rzekomych planów przywrócenia zasadniczej służby wojskowej.

Na możliwość poboru do wojska wskazywała na Twitterze była działaczka PO Anna Mierzyńska, przestrzegając: „Macie synów? Prezes chce im zaplanować jakiś rok życia”- sugerując tym samym plany wicepremiera dotyczące przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej.

Twitter/Screen

Nie ma planów przywrócenia zasadniczej służby wojskowej  

Informacji zawartej w tweecie Anny Mierzyńskiej o możliwej obowiązkowej służbie wojskowej, zaprzeczył rzecznik PiS Radosław Fogiel, podkreślając, iż projekt ustawy nie przewiduje przywrócenia poboru.

Prezes PiS nie zapowiedział powrotu obowiązkowej służby wojskowej

We wrześniu w rozmowie z PAP, Jarosław Kaczyński stwierdził, iż zanim odejdzie z rządu, chce zakończyć pracę nad ustawą o powszechnym obowiązku obrony. „Tak, ustawie o powszechnym obowiązku obrony. Koncentruję się głównie na projektach dotyczących tego, by polska obrona narodowa szerzej rozumiana, także obrona w stosunku do różnego rodzaju zagrożeń naturalnych, katastrof naturalnych, była wyraźnie lepsza. Pandemia pokazała, że tutaj potrzebna jest jednak duża sprawność i że ona musi być przekrojowa”- powiedział prezes PiS cytowany przez tvp.info. Z wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego nie wynika jednak, że ustawa ma przywrócić zasadniczą służbę wojskową.

Fake newsy o przywróceniu zasadniczej służby wojskowej

Warto podkreślić, iż temat obowiązkowej służby wojskowej, której przywracanie miałoby rozpocząć się w 2022 r., pojawił się także kilka miesięcy temu- w czerwcu.

FB/Screen

Wówczas o sprawie pisał portal Demagog.org, ustalając w korespondencji z Ministerstwem Obrony Narodowej, iż „nie są prowadzone żadne prace, zmierzające do przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej w ramach powszechnego obowiązku obrony”.

Zasadnicza służba wojskowa zawieszona od 2010 roku

Zgodnie z art. 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony „Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku”. W ust. 2 tego artykułu określono katalog aktywności, do których mogą być zobowiązani obywatele w ramach powszechnego obowiązku obrony. Są to:

1) pełnienie służby wojskowej,

2) wykonywanie obowiązków wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych i przydziałów mobilizacyjnych,

3) świadczenie pracy w ramach pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych,

4) pełnienie służby w obronie cywilnej,

5) odbywanie edukacji dla bezpieczeństwa,

6) uczestniczenie w samoobronie ludności,

7) odbywanie ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych,

8) wykonywanie świadczeń na rzecz obrony

Obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej w związku z nowelizacją ustawy został zawieszony w 2010 r.  Obecnie, zgodnie z art. 6 pkt 6 ustawy o powszechnym obowiązku obrony „W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z: przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej”.

Źródła:

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C946473%2Ckaczynski-dla-pap-nie-bedzie-zadnego-polexitu-wymysl-propagandowy.html

https://www.tvp.info/56375536/wroci-obowiazkowa-sluzba-wojskowa-dezinformacja-ws-projektu-jaroslawa-kaczynskiego

https://demagog.org.pl/fake_news/obowiazkowy-pobor-do-wojska-w-2022-roku-fake-news/

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19670440220/U/D19670220Lj.pdf

Fot: Pixabay.com